Innhold

Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

Artikkel, Utenlandsk arbeidskraft

Kvinne. Foto.

Det er ingen minstelønnslov i Norge, men i praksis stilles det krav til lønnsnivå både ved ansettelse og innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Ved fast ansettelse vil tariffavtalen, eller i mangel på tariffavtale – "frie forhandlinger" mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, gjelde. Det er ingen minstelønnslov i Norge. Men for å få arbeids- og oppholdtillatelse for tredjelandsborgere krever UDI tariffavtale eller "normal" lønn.

Ved innleie krever Arbeidsmiljøloven at arbeidskraft skal sikres like vilkår som de ville fått dersom de var ansatt for å utføre den samme jobben. Dette kalles likebehandlingsprinsippet, og dette kan du lese mer om her.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: