Innhold

Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

En kvinne som ser oppover.

Det er ingen minstelønnslov i Norge, men i praksis stilles det krav til lønnsnivå både ved ansettelse og innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Ved fast ansettelse vil tariffavtalen, eller i mangel på tariffavtale – "frie forhandlinger" mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, gjelde. Det er ingen minstelønnslov i Norge. Men for å få arbeids- og oppholdtillatelse for tredjelandsborgere krever UDI tariffavtale eller "normal" lønn.

Ved innleie krever Arbeidsmiljøloven at arbeidskraft skal sikres like vilkår som de ville fått dersom de var ansatt for å utføre den samme jobben. Dette kalles likebehandlingsprinsippet, og dette kan du lese mer om her.