Innhold

Kan uorganiserte arbeidstakere omfattes av avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med tillitsvalgte?

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden gir adgang til en annen fordeling av arbeidstiden. Det innebærer i praksis at den enkelte arbeidstaker kan jobbe mer i perioder mot tilsvarende kortere dager i andre perioder. 

Les mer om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan inngås med tillitsvalgte i tariffbundne bedrifter. Slike avtaler kan også gjøres gjeldende overfor uorganiserte. Vilkåret er at de uorganiserte arbeidstakerne arbeider innenfor det området avtalen gjelder for, og at et flertall av de ansatte er bundet av avtalen. Se arbeidsmiljøloven § 10-12 (5). Det inngås derfor gjerne egne avtaler for henholdsvis funksjonærer og arbeidere/operatører. Ved beregningen av flertallet, regnes også midlertidig ansatte med.

Vær oppmerksom på at den enkeltes arbeidsavtale kan inneholde begrensende arbeidstidsbestemmelser. Det kan medføre at avtalen om gjennomsnittsberegning med tillitsvalgte ikke kan gjøres gjeldende overfor den uorganiserte arbeidstakeren.