Innhold

Hva er forskjellen på overtid og mertid?

Hva som er grensene for overtid er definert i arbeidsmiljøloven, mens merarbeid er arbeid mellom det som er avtalt og lovens grense for overtid.