Innhold

Kan man benytte omsorgsdager når barnet må holdes hjemme på grunn av smittevernhensyn? – gjaldt frem til 1. januar 2023

Rett til omsorgspenger – regler som gjaldt frem til 1. januar 2023

Arbeidstaker fikk frem til 1. januar 2023 en utvidet rett til omsorgspenger når:

  • vedkommende var borte fra arbeidet fordi barnet var i karantene, eller fordi skole eller barnehage var helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien.

En lokalt besluttet stenging skulle bekreftes av skolen eller barnehagen, og overleveres arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon.

  • barnet måtte holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.

Slike særlige smittevernhensyn skulle bekreftes av lege. Arbeidstakere skulle levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon.

Denne utvidede retten til omsorgspenger gjelder ikke lenger.