Innhold

Hva gjelder når omsorgsdagene er brukt opp og skole/barnehage stenger av smittevernhensyn?

Spørsmål og svar

15. september 2020 ble det bestemt at det også gis rett til omsorgspenger ved lokalt besluttet stengning av skole eller barnehage, så fremt stengningen bekreftes av skolen eller barnehagen (se midl. forskrift om unntak fra folketrygdloven § 4-1). Ordningen gjelder foreløpig frem til og med 31. desember 2020. For å få omsorgspenger må arbeidstakere levere bekreftelsen fra skolen eller barnehagen til arbeidsgiver. Skriftlig bekreftelse kan for eksempel være en e-post, og bør komme fra rektor eller barnehagen. Arbeidsgiver forskutterer deretter utbetaling og krever refusjon fra Nav.

Arbeids- og velferdsetaten legger til grunn at slik bekreftelse er gitt av arbeidstaker når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger. Frilansere og selvstendig næringsdrivende leverer bekreftelsen direkte til Arbeids- og velferdsetaten.