Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Trekk i lønn og feriepenger

Kan du som arbeidsgiver trekke arbeidstaker i lønn ved feilutbetalinger eller ved andre forhold? Denne artikkelen gir deg nyttig informasjon.

Hovedregelen er at det er ulovlig å trekke i arbeidstakers lønn og feriepenger. Det betyr at du ikke kan motregne (avregne) dine krav med den ansattes lønnskrav. Med mindre det aktuelle trekket omfattes av et av unntakene i arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) .

Unntakene som kan gi deg adgang til å foreta trekk i lønn og feriepenger er:

 • Lov: Hvis det er fastsatt i en lovbestemmelse, som f.eks. at du kan gjøre skattetrekk i de ansattes lønn (skattebetalingsloven § 5-4 (1)).
 • Tjenestepensjon: Hvis det trekkes i arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger omfattet av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven .
 • Skriftlig avtale: Hvis du og arbeidstaker på forhånd skriftlig har avtalt at du kan foreta trekk.
 • Fagforeningstrekk: Hvis det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond.
 • Erstatning: Erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller grovt uaktsomt har påført virksomheten, og:
  • arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar,
  • erstatningen er fastslått ved dom, eller
  • arbeidstaker fratrer sin stilling – rettsstridig – uten å overholde oppsigelsesfristen
 • Arbeidsnedleggelse eller arbeidstegning: Lønn kan trekkes hvis det ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær som følge av arbeidskamp ved lønnsberegning- og utbetaling. . For eksempel ved streik fra arbeidstakerne eller lockout fra arbeidsgiver.

Nedenfor behandler vi nærmere noen av disse grunnlagene for trekk i lønn og feriepenger.

 • A
  Avtale om fast strekk
 • B
  Trekk ved feilutbetalinger
 • C
  Erstatningskrav
 • D
  Trekk i lønn ved ulovlig fratreden

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.