Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Utbetaling av feriepenger ved opphør av arbeidsforhold

Utsiktspunkt turistvei

Når skal du utbetale feriepenger når en ansatt slutter?. Foto: Unsplash

Denne artikkelen gir deg svar på hvordan arbeidsgiver skal utbetale feriepenger når en ansatt slutter i jobben sin.

Hovedregelen i ferieloven er at når arbeidsforholdet opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales den siste vanlige lønningsdag før fratreden. Dette vil som regel være den siste lønningsdagen før oppsigelsestiden utløper. Det gjelder alle feriepenger, også de som er opptjent samme år. Dette er særegent i tilfeller der arbeidsforholdet opphører, da feriepenger vanligvis utbetales året etter de er opptjent.

Her kan du lese mer om ferieloven, feriepenger og ferieavvikling.

Eksempel

I bedriften utbetales lønn etterskuddsvis den 20. hver måned. En arbeidstaker leverer oppsigelse til arbeidsgiver 20. august 2024. Arbeidstakeren har tre måneders oppsigelsestid fra den 1. i måneden etter oppsigelse. Oppsigelsestiden løper i dette tilfellet fra 1. september til 30. november 2024. Siste vanlige lønningsdag er da den 20. november, og det er på dette tidspunktet alle opptjente feriepenger skal utbetales - også de opptjent i 2024, som vanligvis ville blitt utbetalt i 2025.

Siden tidspunktet for utbetaling av feriepengene, siste vanlige lønningsdag før fratreden, faller før arbeidsforholdet opphører, vil det ofte gjenstå noen arbeidsdager. Arbeidstakeren vil da opparbeide seg mer lønn og mer feriepenger etter dette. I henhold til ferieloven skal feriepenger som ikke lar seg beregne innen siste vanlige lønningsdag før fratreden, utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør.

Eksempel

Når arbeidstakeren i eksempelet ovenfor får lønn og feriepenger den 20. november 2024, får han lønn for oktober måned og feriepenger opptjent i hele 2024 til og med oktober måned. Lønn og feriepenger opptjent i november utbetales etterskuddsvis i det avsluttende lønnsoppgjøret 20. desember.