Innhold

 • Maler for oppsigelse, permittering, m.m.

  Standarddokumenter knyttet til oppsigelser, avskjed, permittering, sluttavtale og suspensjon.

 • Nedbemanning

  Prosessveiledning, tips, regelverk, dokumenter.

 • Oppsigelse, advarsel eller avskjed

  Noen ganger kommer man dit at arbeidstakers utførelse av arbeidet ikke lenger er i samsvar med det arbeidsgiver med rimelighet kan forvente. Da kan man i ytterste konsekvens gå til oppsigelse.

 • Aldersgrenser

  Om aldersgrensen i din bedrift er 70 eller 72, vil avhenge av hvilken lov du plikter å følge. For de fleste i privat sektor er grensen 72 år. Her finner du alt om reglene.