Innhold

Hvilke regler gjelder hvis en privat bedrift er medlem i Statens pensjonskasse?

Private bedrifter med pensjonsordning i Statens pensjonskasse omfattes av Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. Denne loven har en alminnelig aldersgrense på 70 år og ble ikke endret 1. juli 2015.