Innhold

Referat fra drøftingsmøte - nedbemanning

Bruk denne i forbindelse med drøftelsesmøte ved nedbemanning.