Innhold

Hvilke oppsigelsesfrister gjelder?

De alminnelige oppsigelsesfristene innebærer at:

  1. Oppsigelsesfristen fremgår av arbeidsavtalen eller tariffavtalen.
  2. Om det ikke er noen avtalt oppsigelsesfrist, eller avtalen ikke er oppdatert på mange år, gjelder reglene i arbeidsmiljøloven § 15-3, som sier:
Ansettelsestid + alder Oppsigelsesfrist
< 5 år 1 måned
> 5 år 2 måneder
10 år 3 måneder
10 år + fylt 50 år 4 måneder
10 år + fylt 55 år 5 måneder
10 år + fylt 60 år 6 måneder

I enkelte tilfeller er det gjort unntak for disse reglene hvor det gjelder kortere oppsigelsesfrister. Dette gjelder blant annet ved oppsigelse i prøvetid. Les mer om hvilke situasjoner som forkorter oppsigelsesfristen her.