Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Avskjed

to menn

Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører med umiddelbar virkning. Arbeidstakeren må "gå på dagen" og har ikke rett til å arbeide ut oppsigelsestiden. Avskjed er den strengeste reaksjonsformen arbeidsgiver har overfor en arbeidstaker og kan kun benyttes ved grove pliktbrudd.

Når kan avskjed gis?

Vilkårene for avskjed er fastsatt i arbeidsmiljøloven § 15-14. Av bestemmelsen følger det at avskjed kan gjennomføres dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i "grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen". Avskjed er altså forbeholdt de situasjoner der det foreligger alvorlige brudd på arbeidsavtalen som gjør at arbeidsgiver har behov for å få avsluttet arbeidsforholdet umiddelbart. Typiske forhold som vil kunne lede til avskjed er straffbare forhold som tyveri, underslag, trusler, bruk av rusmidler på arbeidsplassen og seksuell trakassering.

For å lese hele artikkelen må du være logget inn. 

Innhold i artikkel

  • Grensen mellom avskjed og oppsigelse
  • Må arbeidstaker ha mottatt en varsel i forkant? 
  • Formkrav ved avskjed
  • Virkningen av urettmessig avskjed
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"