Innhold

Kan eller må vi som arbeidsgiver nå forskuttere dagpenger under permittering?

Spørsmål og svar

Nei, du skal ikke forskuttere lønn til ansatte for permitteringer som startet 20. april eller senere. Nav refunderer ikke lønn for permitteringer som starter etter denne datoen. 

27. mars ble det besluttet at Nav skal kunne forskuttere deler av dagpengene frem til søknad om dagpenger er ferdig behandlet og utbetaling skal skje. Forskuddet omfatter 60 prosent av dagpengegrunnlaget, men Nav vil holde tilbake 25 prosent av forskuddet til forskuddstrekk for skatt. Ved delvis permittering reduseres forskuddet i tråd med oppgitt permitteringsgrad.

Arbeidstakeren må uansett søke om dagpenger og søke særskilt om forskuttering. Forskudd utbetales for én måned av gangen fra den datoen det er søkt om forskudd.

Når en søknad om dagpenger er innvilget, trekkes en bestemt prosentsats fra fremtidige dagpengeutbetalinger inntil hele forskuddet er avregnet. Dersom en søknad om dagpenger avslås, vil utbetalingen av forskudd stanses. Nav kan videre kreve at arbeidstakeren tilbakebetaler for mye utbetalt forskudd.

Se mer om dette hos Nav: Du kan søke om forskudd på dagpenger (nav.no)