Innhold

Permittering grunnet streik eller korona?

I mars 2021 starter årets mellomoppgjør. Hvis partene ikke blir enige, vil dette kunne medføre at fagforeningene tar ut enkelte av sine medlemmer i streik. En slik situasjon kan utløse et permitteringsbehov i bedriften. Dette skjer parallelt med at mange bedrifter allerede har permittert eller vurderer å permittere ansatte grunnet nasjonale og lokale nedstengninger. Fremgangsmåten ved permittering er noe ulik avhengig av hva som er bakgrunnen for permitteringen.

Permittering grunnet korona

Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakerne på en økonomisk forsvarlig måte grunnet koronarestriksjoner, og bedriften mener situasjonen kun er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode. Permittering innebærer at arbeidstakere blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine, og arbeidsgiver betaler lønn i en kort periode.

Les mer om:

  • Bedriftens hovedforpliktelser ved permittering
  • De særskilte reglene ved permittering grunnet streik i egen eller annen bedrift

Du må være innlogget for å lese hele artikkelen.