Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Innhold

 1. Kommentarutgave til skipsarbeidsloven
 2. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser
 3. Kapittel 2 - Arbeidsgiverens og rederiets plikter
 4. Kapittel 3 - Ansettelse
 5. Kapittel 4 - Lønn
 6. Kapittel 5 - Opphør av ansettelsesforhold
 7. Kapittel 5 A - Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
 8. Kapittel 6 - Tvister om arbeidsforhold
 9. Kapittel 7 - Rett til permisjon
 10. Kapittel 8 - Rederiets og skipsførerens omsorgsplikter
 11. Kapittel 9 - Skipstjenesten
 12. Kapittel 10 - Vern mot diskriminering
 13. Kapittel 11 - Informasjon og drøfting
 14. Kapittel 12 - Tilsyn og sanksjoner
 15. Kapittel 13 - Maler

Kommentarutgave til skipsarbeidsloven

Sammen med skipssikkerhetsloven, utgjør skipsarbeidsloven vernelovgivningen til sjøs. Innholdsmessig er skipsarbeidsloven på mange områder lik arbeidsmiljøloven, men på flere områder er det forskjeller. Blant annet har arbeidstaker til sjøs krav på lønn ved sykdom. I motsetning til på land, er overtidsbetaling ikke lovregulert, men utelukkende regulert i tariffavtaler og arbeidsavtaler. Bestemmelser om arbeids- og hviletid finnes i skipssikkerhetsloven, ikke i skipsarbeidsloven. Nedenfor finner du kommentarer til de enkelte bestemmelsene i skipsarbeidsloven, i tillegg til maler som er tilpasset skipsarbeidsloven. 

Innhold i veileder:

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser
Kapittel 2 - Arbeidsgiverens og rederiets plikter
Kapittel 3 - Ansettelse
Kapittel 4 - Lønn
Kapittel 5 - Opphør av ansettelsesforhold
Kapittel 5 A - Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
Kapittel 6 - Tvister om arbeidsforhold
Kapittel 7 - Rett til permisjon
Kapittel 8 - Rederiets og skipsførerens omsorgsplikter
Kapittel 9 - Skipstjenesten
Kapittel 10 - Vern mot diskriminering
Kapittel 11 - Informasjon og drøfting
Kapittel 12 - Tilsyn og sanksjoner
Kapittel 13 - Maler

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"