Innhold

Bestride sykemelding grunnet manglende opptjening

Ifølge folketrygdloven § 8-18 må arbeidstaker ha vært ansatt ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker (opptjeningstid) for å ha krav på sykepenger. Denne brevmalen kan benyttes dersom arbeidsgiver mener dette vilkåret ikke er oppfylt.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: