Innhold

Brev til arbeidstaker, bestride sykmelding

Bestridelse av sykmelding fordi arbeidsgiver er i berettiget tvil om det er grunnlag for sykmelding.