Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Arkiv sykefraværsstatistikk

Dette er et arkiv over eldre sykefraværstatistikk. For ny og oppdatert statistikk, besøk sykefraværstatistikken

Arkiv sykefraværsstatistikk

 • Sykefraværsstatistikk 4. kvartal og året 2018

  Statistikken inneholder: Tidsserie for totalt sykefravær (egenmeldt og legemeldt) for NHO – alle næringer. Totalt sykefravær (egen- og legemeldt) for NHO områder. Legemeldt sykefravær for hovedområder av NHO – bedrifter. Legemeldt sykefravær for bransjegrupper i NHO

 • Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2018

  Sykefraværet i NHO bedrifter har i 3. kvartal et nivå på 5,4 prosent som gir en nedgang på 1,8 prosent på sykefraværet totalt, sammenlignet med 3. kvartal 2017. Egenmeldt har en økning på 1,2 prosent og legemeldt en nedgang på 2,2 prosent. Oljevirksomhet viser en kraftig nedgang på 9,9 prosent, og bygge- og anleggsvirksomhet en nedgang på 2,7 prosent. Det er store variasjoner i bransjene, noe sykefraværsstatistikken ved nærmere gjennomsyn viser.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2018

  Sykefraværet i NHO bedrifter viser en nedgang og spesielt for industribedrifter, som har en nedgang på 5,2 prosent på det totale sykefraværet og det legemeldte går ned med 5,8 prosent. Det er næringsmiddel- og drikkevareindustrien som viser den sterkeste nedgangen.

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2018

  Sykefraværsstatistikk for NHO – bedrifter 1. kvartal 2018. Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år.

 • Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2017

  Sykefraværsstatistikk for NHO – bedrifter 4. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år.

 • Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2017

  NHOs sykefravær for 3. kvartal viser et nivå på 5,5 prosent på det totale sykefraværet, som er samme nivå som 3. kvartal 2016. Det legemeldte fraværet har en nedgang på 0,2 prosent og det egenmeldte har et nivå på 0,6 for begge kvartalene. Bygge- og anleggsvirksomhet har en nedgang på 0,6 prosent fra 3. kvartal 16, men det egenmeldte har en økning på 6,1 prosent. Bransjer innen oljesektoren har en økning fra 3. kvartal 2016 på 5,2 prosent, som viser at sektoren har en trend mot et høyere sykefraværsnivå.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2017

  Det totale sykefraværet for NHO bedrifter var i 2. kvartal 2017 på 5,2 prosent, som gir en økning på 3,2 prosent fra 2. kvartal 2016. Påsken var i 2. kvartal 2017 og i 1. kvartal i 2016, men sykefraværet var selv med påskeavvikling, høyere i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016. I 2016 var det totale fraværet på 5,0 prosent, som er det laveste nivåtallet NHOs medlemsbedrifter har hatt. Det egenmeldte fraværet er kommet med beregningene for sykefraværstallene igjen, og var i 2. kvartal på 0,6 prosent. Det egenmeldte fraværet i 2. kvartal i 2016 var også på et historisk lavt nivå og nede på 0,5 prosent, som gir en økning på 5,0 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Nivåtallet på det legemeldte fraværet var i 2. kvartal 2016 på 4,5 prosent og i 2. kvartal 2017 på 4,6. Et stabilt nivå, men som gir en økning på 3,0 %.

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2017

  Sykefraværet økte med 3,5% fra samme kvartal forrige år og noe av økningen kan forklares med plasseringen av påsken. I 2016 var påsken i 1. kvartal, men i 2017 var den i 2. kvartal. Nivå på det legemeldte sykefraværet er 5% og vi skal tilbake til 3. kvartal 2014 for å finne samme nivå. Bedrifter innen industri har en økning på 6,3%. Det totale sykefraværet som også inneholder egenmeldt fravær, vil først bli publisert i 2. kvartal 2017.

 • Sykefravær kvartaler og året 2016

  Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter kvartaler og året 2016. Med nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartal og år.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2016

  Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter 2. kvartal 2016.

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2016

  Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter 1. kvartal 2016.