Innhold

Sykefravær i NHO-bedrifter

Artikkel, Bedriftens sykefravær

Penn og papir med tall

Analyse Fotograf: iStockPhoto

NHO/Avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter,  med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Etter innføring av a-ordningen har det vært en utfordring å få riktige tall for egenmeldt fravær. Statistikken omhandler derfor kun legemeldt fravær. Fra 2. kvartal 2017 vil egenmeldt fravær igjen bli en del av statistikken.

Statistikk per kvartal

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2017

  Det totale sykefraværet for NHO bedrifter var i 2. kvartal 2017 på 5,2 prosent, som gir en økning på 3,2 prosent fra 2. kvartal 2016. Påsken var i 2. kvartal 2017 og i 1. kvartal i 2016, men sykefraværet var selv med påskeavvikling, høyere i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016. I 2016 var det totale fraværet på 5,0 prosent, som er det laveste nivåtallet NHOs medlemsbedrifter har hatt. Det egenmeldte fraværet er kommet med beregningene for sykefraværstallene igjen, og var i 2. kvartal på 0,6 prosent. Det egenmeldte fraværet i 2. kvartal i 2016 var også på et historisk lavt nivå og nede på 0,5 prosent, som gir en økning på 5,0 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Nivåtallet på det legemeldte fraværet var i 2. kvartal 2016 på 4,5 prosent og i 2. kvartal 2017 på 4,6. Et stabilt nivå, men som gir en økning på 3,0 %.

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2017

  Sykefraværet økte med 3,5% fra samme kvartal forrige år og noe av økningen kan forklares med plasseringen av påsken. I 2016 var påsken i 1. kvartal, men i 2017 var den i 2. kvartal. Nivå på det legemeldte sykefraværet er 5% og vi skal tilbake til 3. kvartal 2014 for å finne samme nivå. Bedrifter innen industri har en økning på 6,3%. Det totale sykefraværet som også inneholder egenmeldt fravær, vil først bli publisert i 2. kvartal 2017.

 • Sykefravær kvartaler og året 2016

  sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter kvartaler og året 2016. Med nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartal og år.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2016

  Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter 2. kvartal 2016

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2016

  Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter 1. kvartal 2016