Innhold

Sykefravær i NHO-bedrifter

Artikkel, Bedriftens sykefravær

Penn og papir med tall

Analyse Fotograf: iStockPhoto

NHO/Avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter,  med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Etter innføring av a-ordningen har det vært en utfordring å få riktige tall for egenmeldt fravær. Statistikken omhandler derfor kun legemeldt fravær. Fra 2. kvartal 2017 vil egenmeldt fravær igjen bli en del av statistikken.

Statistikk per kvartal

  • Sykefravær kvartaler og året 2016

    sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter kvartaler og året 2016. Med nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartal og år.

  • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2016

    Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter 2. kvartal 2016

  • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2016

    Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter 1. kvartal 2016