Innhold

Sykefravær i NHO-bedrifter

Artikkel, Bedriftens sykefravær

Penn og papir med tall

Analyse Fotograf: iStockPhoto

NHO/Avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter,  med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Etter innføring av a-ordningen har det vært en utfordring å få riktige tall for egenmeldt fravær. Statistikken omhandler derfor kun legemeldt fravær. Fra 2. kvartal 2017 vil egenmeldt fravær igjen bli en del av statistikken.

Statistikk per kvartal

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2017

  Sykefraværet økte med 3,5% fra samme kvartal forrige år og noe av økningen kan forklares med plasseringen av påsken. I 2016 var påsken i 1. kvartal, men i 2017 var den i 2. kvartal. Nivå på det legemeldte sykefraværet er 5% og vi skal tilbake til 3. kvartal 2014 for å finne samme nivå. Bedrifter innen industri har en økning på 6,3%. Det totale sykefraværet som også inneholder egenmeldt fravær, vil først bli publisert i 2. kvartal 2017.

 • Sykefravær kvartaler og året 2016

  sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter kvartaler og året 2016. Med nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartal og år.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2016

  Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter 2. kvartal 2016

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2016

  Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter 1. kvartal 2016