Innhold

Eksempel på rutine for sykefraværsoppfølging

Alle virksomheter må ha rutiner for sykefraværarbeidet i bedriften, blant annet må man føre oversikt over fravær i bedriften.