Innhold

Har arbeidstaker som gjør et kosmetisk inngrep rett på sykepenger?

Spørsmål og svar, Sykefraværsoppfølging

Sykepenger forutsetter at arbeidstaker er syk og kosmetiske inngrep er ikke definert som sykdom, unntatt dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og det foreligger en sykmelding fra lege.