Innhold

Skrive brev

Hvordan bestride en sykmelding

Som arbeidsgiver hender det at man opplever berettiget tvil om arbeidstaker har krav på sykepenger. I slike situasjoner må man sende brev til NAV med kopi til arbeidstaker om at man ikke vil utbetale sykepenger. Her får du hjelp til å velge riktig brevmal basert på begrunnelse for bestridelse. Vær oppmerksom på at malene likevel krever en nøyaktig beskrivelse av saksforhold som bygger opp under bestridelsen.

Her får du hjelp til å velge riktig brevmal.

Hvorfor ønsker du å bestride sykmeldingen?

Gå videre

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: