Innhold

Mann skriver under på kontrakt

Hvordan bestride en sykmelding

Som arbeidsgiver hender det at man opplever berettiget tvil om arbeidstaker har krav på sykepenger. I slike situasjoner må man sende brev til NAV med kopi til arbeidstaker om at man ikke vil utbetale sykepenger. Her får du hjelp til å velge riktig brevmal basert på begrunnelse for bestridelse. Vær oppmerksom på at malene likevel krever en nøyaktig beskrivelse av saksforhold som bygger opp under bestridelsen.

Her får du hjelp til å velge riktig brevmal.

Hvorfor ønsker du å bestride sykmeldingen?

Gå videre