Innhold

Artikkelarkiv

 1. Fjernledelse og arbeidsmiljø i koronatiden

  Koronaen er over oss, og mange må holde seg hjemme enten i isolasjon eller i karantene. Dette betyr at vi alle blir mer alene, og må klare oss uten mange av de kvaliteter vi ellers får gjennom arbeidsmiljøet. Og det er synd, for kanskje trenger vi disse kvalitetene mer enn noen gang.

 2. Artikkel

  Kan jeg søke om offentlig støtte i lys av koronautbruddet?

  Utbruddet av covid-19 har svært store konsekvenser for norsk næringsliv. Regjeringen har lansert en rekke konkrete tiltak i form av krisepakker for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet ellers.

 3. Artikkel

  Veileder om offentlige anskaffelser og korona-pandemien

  Veilederen er en praktisk veileder for innkjøpere og leverandører som skal bidra til å hjelpe begge parter til å komme frem til gode løsninger under korona-pandemien.