Innhold

Artikkelarkiv

 1. Hva skjer med utvidet egenmelding for IA-bedrifter fra 1. januar?

  Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær.

 2. Konflikter

  Hva må arbeidsgiver gjøre for å motvirke trakassering?

  Arbeidsgiver må ha et bevisst forhold til forebygging av trakassering, og bedrifter bør ha rutiner for hvordan en skal håndtere det dersom det oppstår en hendelse.

 3. Konflikter

  Når er trakassering straffbart?

  Enkelte tilfeller av seksuell trakassering kan også rammes av bestemmelser i straffeloven. Dette gjelder også utenom de åpenbare tilfellene, som voldtekt og voldtektsforsøk.