Innhold

Artikkelarkiv

 1. Oppfinnelser på arbeidsplassen – har arbeidstaker krav på godtgjørelse for oppfinnelsen?

  Dersom en patenterbar oppfinnelse blir laget i forbindelse med et arbeidsforhold, kan arbeidstaker ha krav på kompensasjon.

 2. Drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1

  Før en eventuell oppsigelse skal det normalt, i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1, avholdes et drøftingsmøte. Denne artikkelen gir deg nødvendig informasjon for at du som arbeidsgiver skal lykkes ved gjennomføring av et drøftelsesmøte.

 3. Avskjed

  Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører med umiddelbar virkning. Arbeidstakeren må "gå på dagen" og har ikke rett til å arbeide ut oppsigelsestiden. Avskjed er den strengeste reaksjonsformen arbeidsgiver har overfor en arbeidstaker og kan kun benyttes ved grove pliktbrudd.

 4. Getting started with HSE work

  It is well established that a good working environment has a positive impact on both productivity and profitability. In addition, legislation stipulates certain requirements for which measures, activities and documentation a business must have in place when it comes to HSE.

 5. Få bistand i tilrettelegging på arbeidsplassen

  NAVs hjelpemiddelsentraler har som oppgave å tilrettelegge slik at brukere skal kunne leve selvstendige liv. For å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet gir de også råd, veiledning og opplæring om funksjonelle løsninger på arbeidsplassen.

 6. Oppfinnelser i arbeidsforhold

  Oppfinnelser kan gi verdiskapning på arbeidsplassen. Gode prosedyrer knyttet til dette er viktig å ha for å sikre riktig plassering av eierskap til patenter og oppfinnerretten.

 7. Se utvikling i legemeldt fravær i din bedrift

  Via Altinn kan du nå se utvikling i legemeldt fravær i din virksomhet de siste 5 år. Her kan du også sammenligne sykefraværet i din bedrift med gjennomsnittet i din næring og sektor.

 8. Grunnbemanningslæren

  I enkelte tilfeller kan den midlertidige ansatte ha krav på fast ansettelse etter den ulovfestede "grunnbemanningslæren"

 9. Oversikt over kurs som tilbys fra NHO-fellesskapet

  Både NHO og lands- og bransjeforeningene tilbyr kurs. Her finner du en oversikt fra de forskjellige tilbyderne.