Innhold

Artikkelarkiv

 1. How to translate webpages at Arbinn.no

  Use the browser Google Chrome and choose your language.

 2. Artikkel

  NHOs overenskomster og industriforbundsmodellen

  NHOs tariffavtaler/overenskomster deles inn i to hovedkategorier; funksjonær- og arbeideroverenskomster. Skillet er historisk betinget og skriver seg fra industrisamfunnet hvor det var forskjell i vilkårene for arbeidere og funksjonærer i samme bedrift. Dette skillet ble forsterket av at forbundene selv ikke ønsket å organisere begge kategorier av arbeidstakere, og det utviklet seg egne funksjonærforbund.

 3. Artikkel

  Valg av tariffavtale/overenskomst på bedrift

  NHO er part i mer enn 220 landsdekkende tariffavtaler/overenskomster med ulike fagforeninger – for eksempel mellom NHO og en landsforening på den ene siden, og LO og et av deres forbund på den andre. Denne artikkelen gjelder opprettelse av tariffavtale på bedriften når det oppstår uenighet om hvilken tariffavtale som skal opprettes på bedriften. Artikkelen omhandler også hvordan man endrer tariffavtale dersom endrede forhold ved bedriften gjør at gjeldende tariffavtale ikke lenger passer. Hovedavtalene regulerer fremgangsmåten ved opprettelse av tariffavtale på den enkelte bedrift.

 4. Artikkel

  Hvem er omfattet av en tariffavtale og ufravikelighet?

  Denne artikkelen handler om hvilke medlemmer som omfattes og bindes av NHOs tariffavtaler. Artikkelen beskriver også noen av virkningene som følger av å være tariffbundet.

 5. Tilsynene får kompetanse til å vurdere lovligheten av innleie og om likebehandlingsreglene er oppfylt

  Fra 1. juli 2020 får Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Dette innebærer også at tilsynsmyndighetene får kompetanse til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på disse reglene.

 6. Artikkel

  Offentlige anskaffelser: Hvilke regler gjelder under nasjonal terskelverdi på 1,3 mill

  Ny nasjonal terskelverdi ble hevet fra 500.000 kroner til 1,1 mill kroner ekskl. mva. fra 1. januar 2017. Deretter ble terskelverdien justert til 1,3 mill. For helse- og sosialanskaffelser er terskelverdien 7,2 millioner. Mange anskaffelser som etter tidligere anskaffelsesforskrift skulle kunngjøres og gjennomføres i henhold til skriftlige prosedyreregler, vil nå kunne gjennomføres uten å følge detaljerte skriftlige prosedyreregler.

 7. Oppsigelse og bortfall av særavtaler

  Hvordan sier man opp en særavtale? Er det noe man må gjøre før man kan si opp særavtalen? Hva skjer når særavtalen er sagt opp? Denne artikkelen vil besvare disse spørsmålene bl.a. ved å gjennomgå hvordan man sier opp eller reviderer særavtaler i tråd med Hovedavtalen mellom LO og NHO. Artikkelen tar også for seg virkningen av at en særavtale er sagt opp.

 8. Artikkel

  Hvordan forhandle en særavtale?

  Det er flere forhold man bør tenke på før man inngår en særavtale. Les mer om dette her.

 9. Bør bedriften inngå særavtale?

  Mange bedrifter inngår særavtaler med klubben for regulering av arbeidstid, godtgjørelser og andre forhold. Når må bedriften inngå særavtaler, og når bør bedriften ikke inngå særavtaler? Denne artikkelen besvarer disse spørsmålene.

 10. Artikkel

  Hvordan sikre bedriften best mulig mot konkurs?

  Webinar for NHOs medlemmer med advokater fra Eurojuris Norge.