Innhold

Artikkelarkiv

 1. NHO Gründer

  Intensjonsavtaler

  En intensjonsavtale er ofte en avtale om at man vurderer å inngå en endelig avtale senere. Man bruker intensjonsavtaler typisk der man ikke har forhandlet ferdig vilkårene i den endelige avtalen, men der partene ønsker å legge noen premisser eller betingelser for de videre forhandlingene. Et annet tilfelle er der det er mer uklart om man vil inngå en endelig avtale, men at partene vil vurdere dette nærmere.

 2. NHO Gründer

  Intensjonsavtaler

  En intensjonsavtale er ofte en avtale om at man vurderer å inngå en endelig avtale senere. Man bruker intensjonsavtaler typisk der man ikke har forhandlet ferdig vilkårene i den endelige avtalen, men der partene ønsker å legge noen premisser eller betingelser for de videre forhandlingene. Et annet tilfelle er der det er mer uklart om man vil inngå en endelig avtale, men at partene vil vurdere dette nærmere.

 3. Rekrutteringsklausuler

  Arbeidsgiver kan i enkelte situasjoner ha behov for å avtale rekrutteringsklausuler, blant annet ved virksomhetsoverdragelse.

 4. Slik kan du avtale kundeklausuler

  Noen ganger er det nødvendig å forhindre at tidligere arbeidstaker tar kontakt med bedriftens kunder. Etter arbeidsforholdets opphør kan arbeidstaker som utgangspunkt ta kontakt med hvem han vil, begrensninger trenger særskilt grunnlag. En kundeklausul kan være et slikt grunnlag.

 5. Artikkel

  – Endelig en pensjonsavtale som er enkel å forstå

  Da gründerbedriften Intelecy skulle velge pensjonsleverandør, falt valget på en avtale de faktisk skjønte bæret av – og som attpåtil var konkurransedyktig på pris.

 6. Artikkel, NHO Gründer

  Hvilke forsikringer må du ha som gründer?

  Noen forsikringer er lovpålagt å ha, andre forsikringer kan det lønne seg å ha. Det er viktig å tenke over sannsynligheten for skade og hvilken evne du har til å bære de økonomiske tapene som kan følge av en skade. Så still deg noen kontrollspørsmål om hva som er viktig for din bedrift. En god regel er å tegne forsikring på det som vil ha stor betydning økonomisk dersom en skade skulle skje.

 7. Utvidet egenmelding - hvordan få godt utbytte av ordningen?

  Ved innføring av ny IA-avtale fra 2019 ble ikke utvidet egenmelding videreført som generell ordning, men partene oppfordrer til at bedriftene viderefører eller oppretter en slik ordning.

 8. Artikkel

  Årsoppgave 2019

  Årsoppgaven som danner grunnlag for kontingent 2019 skal innleveres innen 28. februar.

 9. Artikkel

  NHO Kurs: Konkurranserett

  Hvilke muligheter ligger i prosjektsamarbeid med en konkurrent? Samarbeid kan være aktuelt for små og store bedrifter som ønsker å delta i anbudskonkurranser. Samarbeid mellom konkurrenter er lov hvis du ikke kan løfte prosjektet alene, men ulovlig hvis du kan gi tilbud alene. Når Konkurransetilsynet styrker etterforskningen og metodene sine, er det viktig å kjenne reglene.