Innhold

Artikkelarkiv

 1. Arbeidstid og lønn på røde dager

  Desember en måned med flere røde dager. Hvordan reguleres arbeidstid og eventuell lønn på disse dagene?

 2. NHO Kurs: Praktisk personalledelse

  «Hva er god personalledelse?» Ikke alle ledere har trening og kompetanse i personalledelse og rekrutteringsarbeid, og kan føle seg usikre på egne lederferdigheter. Det er ikke alltid lett å fylle lederrollen når hverdagen fylles med mange oppgaver og forventninger til både personalledelse og lønnsomhet for bedriften.

 3. Endringer i arbeidsmiljøloven om innleie og ny definisjon av fast ansettelse

  Fra 1. januar 2019 er det flere endringer i arbeidsmiljøloven som får betydning for bruk av innleie.

 4. NHO Gründer

  Viktige frister fra skatteetaten

  Det er en rekke frister for innleveringer man må forholde seg til. Feil eller sen levering kan medføre tvangsmulkt, tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr.

 5. Skatteplikt for rabatter, utdrag fra forarbeidene

  I forarbeidene til lovendringen presiseres det at rabatter ikke utløser skatteplikt dersom arbeidsgiver bare formidler rabattilbudet til de ansatte. Her kan du lese hva som står om rabatter i forarbeidene.

 6. Planlegg de ansattes juleferie med vår ferieliste

  Her kan du laste ned ferielisten for desember 2018 og januar 2019, og starte ferieplanleggingen.

 7. Skatt på bonuspoeng og personalrabatter - hva må arbeidsgiver gjøre nå?

  Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler om naturalytelser og skatt.

 8. Konflikter

  Hva må arbeidsgiver gjøre for å motvirke trakassering?

  Arbeidsgiver må ha et bevisst forhold til forebygging av trakassering, og bedrifter bør ha rutiner for hvordan en skal håndtere det dersom det oppstår en hendelse.

 9. Dismissal when absent due to sickness step by step

  In some cases it turns out after some time that an employee on sick leave will probably not be able to work again, at least not in his/her current position.

 10. Hvordan gjennomføre julebord der alle føler seg trygge og velkomne

  Julebord er en arena hvor det ofte serveres endel alkohol og grensene for akseptabel oppførsel kan bli uklare. NHO, LO og Likestillings- og diskrimineringsombudet har utarbeidet noen råd til bedrifter som arrangerer julebord.