Innhold

Artikkelarkiv

 1. Uvidet egenmelding - hvordan få godt utbytte av ordningen?

  Ved innføring av ny IA-avtale fra 2019 ble ikke utvidet egenmelding videreført som generell ordning, men partene oppfordrer til at bedriftene viderefører eller oppretter en slik ordning.

 2. Artikkel

  Årsoppgave 2019

  Årsoppgaven som danner grunnlag for kontingent 2019 skal innleveres innen 28. februar.

 3. Artikkel

  NHO Kurs: Konkurranserett

  Hvilke muligheter ligger i prosjektsamarbeid med en konkurrent? Samarbeid kan være aktuelt for små og store bedrifter som ønsker å delta i anbudskonkurranser. Samarbeid mellom konkurrenter er lov hvis du ikke kan løfte prosjektet alene, men ulovlig hvis du kan gi tilbud alene. Når Konkurransetilsynet styrker etterforskningen og metodene sine, er det viktig å kjenne reglene.

 4. Regler for foreldrepermisjon og mødre- og fedrekvoter

  Mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen er nå 15 uker ved 100 prosent uttak. Det betyr at 15 uker av permisjonen er forbeholdt mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far.

 5. Endringer i permitteringsregelverket fra 2019

  Endringer i regelverket innebærer blant annet en forlenget arbeidsgiverperioder.

 6. Cybersikkerhet: Anbefalte tiltak mot datakriminalitet og cyberangrep

  Her får du innsikt i hvordan skape en digital sikkerhetskultur, råd fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, sikkerhetsfaglige anbefalinger for utsetting av IKT-tjenester og definisjoner på begreper.

 7. Artikkel

  NHO Kurs: Økonomi for ikke-økonomer

  Har du en hverdag hvor du stadig har spørsmål angående økonomiske problemstillinger ? Dette kurset har som mål å gi deg innsikt i begreper og problemstillinger for å gi deg trygghet i økonomiske sammenhenger for din bedrift.

 8. Gode råd som forbereder deg på besøk fra Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter blir overholdt. Det gjennomføres både varslede og ikke-varslede tilsyn, og her har vi samlet noen råd til bedriftene som kan være nyttig ved slike tilsynsbesøk.

 9. Nye beregningsregler for sykepenger fra 1. januar 2019

  Beregningsperioden endres fra 4 uker til 3 måneder.

 10. Ny IA-avtale: Klargjør bedriftens rutiner for egenmelding

  Med ny IA-avtale kan flere arbeidstakere enn tidligere få mulighet til utvidet egenmelding ved sykdom. Det krever en aktiv handling fra bedriftene å bruke handlingsrommet i loven.