Innhold

Artikkelarkiv

 1. Stillingsvern: Fastsettelse av lavere aldersgrense enn 72 år

  Utgangspunktet er en aldersgrense på 72 år, men bedriftene kan velge å ha en lavere bedriftsintern aldersgrense for opphør av arbeidsforholdet.

 2. Stillingsvern: Bedriftsinterne aldersgrenser etter arbeidsmiljøloven

  Om aldersgrensen i din bedrift er 70 eller 72 år, vil avhenge av hvilken lov du plikter å følge. For de fleste i privat sektor er grensen 72 år.

 3. Oppsigelse i prøvetiden

  Prøvetid gir arbeidsgiver mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.

 4. Ferieloven: Hvem bestemmer når ferien skal tas?

  Det er arbeidsgiver som har styringsrett på ferieavviklingen, men både lov og avtaler setter grenser for styringsretten.

 5. Feriepengene: Slik beregner du ansattes grunnlag

  Feriepenger skal beregnes av alle inntekter ansatte har opptjent gjennom arbeid. Se hvilke fire utbetalinger som ikke er en del av grunnlaget.

 6. Artikkel

  Advokathjelp og rådgivning

  Medlemmene kan få hjelp til spørsmål om tariff, arbeidsrett, HMS og offentlige anskaffelser m.m.

 7. Ledende og særlig uavhengig stilling - unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

  Enkelte funksjoner, yrker og tariffområder kan unntas fra de vanlige arbeidstidsreglene.

 8. Kan den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

  Ved gjennomsnittsberegning vil det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert ved tilsvarende fri en annen periode.

 9. Overtid: Hvor mye er tillatt?

  Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt der hvor "det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov".

 10. Artikkel

  Spar penger

  NHO er et stort innkjøpsfelleskap og kan tilby svært gode ordninger på pensjon, forsikring og en rekke varer og tjenester.