Innhold

Offentlige anskaffelser

NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser. Her får du svar på spørsmål innenfor de mest sentrale områdene innenfor feltet.

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Brukerveiledninger

 1. Koronaviruset/Covid19 og offentlige anskaffelser

  Utbruddet av Koronaviruset har avstedkommet en rekke tiltak fra offentlige myndigheter som kan påvirke kontrakter som inngås på bakgrunn av regelverket for offentlige anskaffelser.

 2. Artikkel

  Veileder om offentlige anskaffelser og korona-pandemien

  Veilederen er en praktisk veileder for innkjøpere og leverandører som skal bidra til å hjelpe begge parter til å komme frem til gode løsninger under korona-pandemien.

 3. Artikkel

  Offentlige anskaffelser: Hvilke regler gjelder under nasjonal terskelverdi på 1,3 mill

  Ny nasjonal terskelverdi ble hevet fra 500.000 kroner til 1,1 mill kroner ekskl. mva. fra 1. januar 2017. Deretter ble terskelverdien justert til 1,3 mill. For helse- og sosialanskaffelser er terskelverdien 7,2 millioner. Mange anskaffelser som etter tidligere anskaffelsesforskrift skulle kunngjøres og gjennomføres i henhold til skriftlige prosedyreregler, vil nå kunne gjennomføres uten å følge detaljerte skriftlige prosedyreregler.

 4. Artikkel

  Offentlige anskaffelser: Avbestillinger fra det offentlige

  Betaling for ytelser som det offentlige har bestilt.

 5. Digitalisering av offentlige anskaffelser

  Som leverandør vil du møte ulike krav til digitalisering av anskaffelser når du skal levere tilbud eller gjennomføre en kontrakt med en offentlig virksomhet. Nytt regelverk for offentlige anskaffelser vil stille nye krav.

 6. Artikkel

  Masteroppgaver om offentlige anskaffelser

  NHOs fond for offentlige anskaffelser delte ut stipender til masterstudenter som skrev om offentlige anskaffelser.

 7. Artikkel

  Konkurskarantene

  Konkurskarantene betyr at en person i en periode på to år ikke kan ha verv som styremedlem eller daglig leder i aksjeselskap, næringsdrivende stiftelser og en del andre selskapsformer. Forbudet gjelder også for "reelle" verv, det vil si at personen utøver slike verve uten å være formelt registrert i Foretaksregisteret.

 8. Artikkel

  Forsvaret og NHO samarbeider om offentlige anskaffelser

  Vil du selge til offentlig sektor og Forsvaret spesielt? Her er presentasjonene fra nettmøtet NHO hadde sammen med Forsvarsministeren og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt