Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Offentlige anskaffelser: NHOs eksperter kan hjelpe din bedrift

Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelseseksperter. Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet og svarer på alle generelle spørsmål.

Du kan kontakte NHOs eget team for offentlige anskaffelser på telefon fra mandag til fredag kl. 08.00 - kl. 16.00, eller på e-post. Kontaktinformasjon ser du under. 

Spør våre advokater om

  • lov og forskrift om offentlige anskaffelser
  • konkrete anbudskonkurranser
  • håndhevelse av regelverket

Vi bestreber oss på å kunne gi deg klare svar.

Få bedre betingelser

NHO jobber også for å sikre leverandørenes rettsstilling i lovverket, slik at de kan gripe fatt i uregelmessigheter og ulovligheter i offentlig sektor.

Kontakt oss

Teamleder: 
Arnhild Dordi Gjønnes, NHO/Næringsjus - arnhild.d.gjonnes@nho.no 
Telefon: 91637077

Medlemmer i teamet: 
Andreas Pihlstrøm, NHO/Næringsjus - andreas.pihlstrom@nho.no 
Telefon: 92818332

Johan Henrik Bjørge, NHO Service - henrik.bjorge@nhoservice.no 
Telefon: 92218182

Torild Engh, EBA - torild.engh@ebanett.no 
Telefon: 45510054

Øystein Seljeflot, EBA - oystein.seljeflot@ebanett.no 
Telefon: 90537152

Cathrine Aspestrand - ca@nelfo.no
Telefon: 934 16 050

Tore Frellumstad, Abelia - tore.frellumstad@abelia.no 
Telefon: 90209053

Frode Sund, NHO Sjøfart - frode.sund@nhosjorfart.no
Telefon: 48998342

Eirik Gåskjønli, Byggmesterforbundet - eg@byggmesterforbundet.no
Telefon: 97042117

Kjersti Aastad, NHO Reiseliv, kjersti.aastad@nhoreiseliv.no
Telefon: 91765569

Jofri Lunde, NHO Transport, jofri.lunde@transport.no
Telefon: 41161944