Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten, og gjelder den for din bedrift? Vi hjelper deg:

 • Hva må du vite og gjøre?
 • Ofte stilte spørsmål og svar
 • Maler og dokumenter
Kvinne som sjekker av punkter i et skjema

Hva innebærer aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)?

Alle arbeidsgivere i Norge, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Arbeidsgivere over en viss størrelse må også redegjøre for arbeidet.

Pliktene er nedfelt i likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Hvilke plikter som gjelder deg, avhenger av hvor mange som er ansatt i virksomheten.

Generelt om aktivitetsplikten

Aktivitetsplikten gjelder for alle arbeidsgivere, uavhengig av størrelse. Den innebærer en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Aktivitetsplikten gjelder alle diskrimineringsgrunnlagene som er oppstilt i likestillings- og diskrimineringsloven, altså ikke bare kjønnslikestilling:

 • kjønn
 • nedsatt funksjonsevne
 • seksuell orientering
 • kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • religion og livssyn
 • etnisitet
 • omsorgsoppgaver
 • graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

Aktivitetsplikten omfatter også risiko for diskriminering på flere grunnlag samtidig (sammensatt diskriminering).

Du skal jobbe med plikten på minimum disse personalpolitiske områdene:

 • rekruttering
 • lønns- og arbeidsvilkår
 • forfremmelse og utviklingsmuligheter
 • tilrettelegging
 • mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

I tillegg har du en plikt til å søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Antall ansatte i din bedrift


 • A
  Vi har færre enn 20 ansatte
 • B
  Vi har 20 til 50 ansatte
 • C
  Vi har flere enn 50 ansatte

Vanlige spørsmål og svar om ARP