Innhold

Korona og personvern på arbeidsplassen

Koronavirus

Koronavirus.

Koronapandemien berører alle deler av norsk samfunnsliv, herunder enhver arbeidsplass. Informasjonsbehovet er stort både hos arbeidsgiver og arbeidstakere. Når landet gradvis gjenåpnes, gir det en anvisning om at vi skal leve mer normalt med viruset, samtidig som vi fortsatt har en smittesituasjon. Det kan derfor fortsatt være grunnlag for kontrolltiltak, men dette må vurderes konkret. Personvernregelverket gjelder også i slike situasjoner.

For arbeidsgiver er det derfor viktig å finne en riktig balansegang mellom en nødvendig informasjonsflyt på arbeidsplassen og hensynet til den enkelte ansattes personvern. I denne artikkelen omtales noen situasjoner der arbeidsgiver må være særlig bevisst sine plikter etter personvernregelverket.

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson. Personvernregelverket skal sikre at personopplysninger om den enkelte behandles på en forsvarlig og sikker måte. Sensitive personopplysninger, for eksempel helseopplysninger, nyter et særskilt vern.

Personvernregelverket gjelder også på arbeidsplassen, og arbeidsgiver har et ansvar for å behandle personopplysninger om sine ansatte i tråd med regelverket.

Artikkelen gir deg svar på:
  • I hvilken grad du som arbeidsgiver kan dele informasjon om at en arbeidstaker er koronasmittet eller satt i karantene. Her skilles det mellom deling av slik informasjon til arbeidstakere og utenforstående.
  • I hvilken grad du som arbeidsgiver kan informere om at ansatte har mottatt permitteringsvarsel eller er permittert.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"