Innhold

Personopplysninger om lovovertredelser

Dame som sitter og jobber på en datamaskin.
Opplysninger om en persons straffedommer og lovovertredelser er personopplysninger. Det er strenge vilkår for bedrifter for å behandle slike opplysninger.

Hva man skal regnes som straffedommer og lovovertredelser er enn å ikke klart, siden den nye personopplysningsloven ennå ikke er kommet.

Skal en bedrift kunne behandle slike opplysninger, må det stå uttrykkelig i en lov eller forskrift at det er tillatt. Det er ikke klart hvilke hjemler dette kan være snakk om, siden den nye personopplysningsloven ikke er kommet ennå.

I tillegg trenger bedriften som alltid et behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger.

De seks grunnkravene til behandling av personopplysninger gjelder for all behandling av personopplysninger.