Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Personopplysninger om lovovertredelser

Dame som sitter og jobber på en datamaskin.

Opplysninger om en persons straffedommer og lovovertredelser er personopplysninger. Det er strenge vilkår for bedrifter for å behandle slike opplysninger.

Hva man skal regnes som straffedommer og lovovertredelser er enn å ikke klart, siden den nye personopplysningsloven ennå ikke er kommet.

Skal en bedrift kunne behandle slike opplysninger, må det stå uttrykkelig i en lov eller forskrift at det er tillatt. Det er ikke klart hvilke hjemler dette kan være snakk om, siden den nye personopplysningsloven ikke er kommet ennå.

I tillegg trenger bedriften som alltid et behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger.

De seks grunnkravene til behandling av personopplysninger gjelder for all behandling av personopplysninger.