Innhold

Sosiale medier på jobb

Artikkel

Mann ser på pc. Foto.

Mann med pc.

Sosiale medier har skapt enorme muligheter i mange bedrifter. Kommunikasjon med ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere er endret for alltid. Samtidig reiser verktøyene flere vanskelige personvernspørsmål.

Det første spørsmålet reises allerede når man vurderer å ansette arbeidstakeren. Arbeidsmiljøloven, Likestillingsloven og Diskrimineringslovene setter forbud mot å innhente opplysninger om bl.a. helsetilstand, graviditet, seksuell legning og religiøse forhold før eventuell ansettelse. Slik informasjon kan heller ikke innhentes via sosiale medier. Betyr det at man ikke kan google en kandidat, i frykt for å ramle over informasjon man ikke har lov til å innhente?

Svaret er nei. Arbeidsgiver må kunne benytte seg av offentlig tilgjengelig informasjon, også ting som fremkommer gjennom sosiale medier. Det har vært hevdet at informasjon som er lagt ut på Facebook i den feilaktige tro at dette er privat, ikke skal kunne brukes av potensiell arbeidsgiver. Det kan ikke være rett.

Bedrifter bør imidlertid være forsiktige med å benytte informasjon hentet fra slike kilder; i hvert fall uten å gjøre undersøkelser om riktigheten av informasjonen. Og spørsmål om helsetilstand, graviditet, seksuell legning og religiøse forhold, må man se helt bort fra. Du kan lese mer om diskrimineringsreglene her.