Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva er personopplysninger?

illustrasjon

En personopplysning er en hvilken som helst opplysning som gjelder en privatperson som er identifisert eller som kan identifiseres.

Identifikasjon av en enkeltperson trenger ikke være navn. Det kan også være for eksempel fødselsnummer, IP-adresse eller fingeravtrykk.

Er opplysningene anonyme, dvs. at de ikke kan knyttes til en bestemt person, er det ikke snakk om personopplysninger.

Typiske opplysninger man har om kontaktpersoner hos kunder og leverandører, vil være navn og kontaktdetaljer (telefonnummer og fysisk og elektronisk adresse (epost)). Har man forbrukere som kunder, vil det ofte være enda flere personopplysninger som er aktuelle å hente inn og lagre.

Andre eksempler på personopplysninger er navn, kallenavn, alder, fødselsdato, fødested, kjønn, høyde, vekt, øyenfarge, foto, familiære forhold og sivil status. Også utdanning, seksuelle forhold, domfellelse for straffbare forhold, medlemskap i fagforeninger regnes som personopplysninger. Andre eksempler er nåværende og tidligere arbeidssteder, formue, gjeld, inntekt, bilnummer og kjøps- og betalingshistorikk. Formelle forhold som adresse, passnummer, personnummer, statsborgerskap, epostadresse og telefonnummer er også personopplysninger.

Det er ikke bare faktaopplysninger som er personopplysninger, også vurderinger som er gjort om en person er personopplysninger.

Opplysninger er personopplysninger selv om de verken er hemmelige eller regnes som private. Kan man finne en persons telefonnummer i telefonkatalog eller på en nettside, er det like fullt en personopplysning.

Opplysninger om bedrifter er ikke personopplysninger, for eksempel navn, selskapsform, årsregnskap og kontaktopplysninger. Opplysninger om enkeltansatte hos kunder eller leverandører er personopplysninger, selv om det ikke er enkeltpersonene selv som er kunde eller leverandør. En e-post eller et visittkort er eksempler på noe som nesten alltid vil inneholde personopplysninger.