Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Åpenhet om eierskap og kontroll i selskaper, næringsdrivende stiftelser og foreninger

Hendene til to personer gjennomgår dokumenter

Loven om reelle rettighetshavere skal gi åpenhet om virksomheters reelle rettighetshavere.

Loven om reelle rettighetshavere skal gi åpenhet om virksomheters reelle rettighetshavere, som er de personene som kontrollerer virksomheter.  Banker, revisorer, advokater mv. vil etterspørre informasjon om kundenes reelle rettighetshavere. 

Hva går reglene ut på? 

Fra 1. november 2021 skal virksomheter ha oversikt over hvem som kontrollerer dem. Oppgaven for virksomhetene er å finne ut hvilken eller hvilke fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer dem. Disse personene kalles "reelle rettighetshavere".  

Virksomhetene må hente inn opplysninger som gjør at man kan identifisere reelle rettighetshavere. Disse opplysningene må man dokumentere og oppbevare, sammen med de vurderingene man har gjort. Etter hvert vil det komme et register hos Brønnøysundregistrene, der selskapene må registrere opplysningene, som blir offentlig tilgjengelig.  

Juridiske personer, som selskaper, stiftelser osv., regnes aldri som reelle rettighetshavere.  

Det enkleste eksempelet på en reell rettighetshaver er en person som eier alle aksjene i et selskap. Men også mindre eierskap kan gi kontroll, det samme kan indirekte eierskap, stemmerettigheter og avtaler med andre aksjonærer, se nærmere nedenfor.  

Hvem gjelder reglene for?  

Loven for alle juridiske personer, dvs. aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak, ansvarlige selskaper (ANS) mv.  

Det er bare noen stiftelser og foreninger som er omfattet:  

Reglene gjelder også for utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge eller er registrert her, blant annet norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Også utenlandske truster og lignende juridiske personer er omfattet av reglene.  

I de 30 andre EØS-landene skal det også finnes lignende regelverk, som gjelder for virksomheter som er registrert der. 

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"