Innhold

Selskapsrett, styrearbeid, kontrakter og konkurs

Her finner du informasjon om styrearbeid, gjennomføring av generalforsamlinger, kontrakter og konkurs.

Would you like this content in other languages?

Use the browser Google Chrome and choose your language. 

How to translate webpages in Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

 1. Artikkel

  Rekonstruksjon og gjeldsforhandling

  Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av korona (covid-19). Loven skal bidra til å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale forhold er lønnsomme, i større grad kan reddes, og arbeidsplasser og verdier sikres. Nedenfor finner du svar på en rekke spørsmål om rekonstruksjon og gjeldsforhandling.

 2. Generalforsamling og styrebehandling uten møte

  Utgangspunktet i aksjeloven er at generalforsamling og styret behandler saker i møte, altså at hhv. aksjonærer og styremedlemmer er i samme rom. Det er ikke alltid hensiktsmessig. Loven har derfor egne regler om saksbehandling uten møter i aksjeselskaper. Her er en oversikt:

 3. Styrets oppgaver i krise

  Når inntektene svikter, må styret være spesielt oppmerksomme på hvilke oppgaver det har. Her finner du en presisering av disse oppgavene.

 4. Artikkel Korona

  Korona og kontrakter

  Utbruddet av koronaviruset kan gjøre at bedriften din ikke mottar varer eller tjenester som er bestilt. Det kan også gjøre at bedriften selv ikke kan levere varer eller tjenester som er solgt. I denne artikkelen får du en kort oversikt over reglene som gjelder, og noen praktiske tips.

 5. Artikkel

  Korona og årsmøter i samvirkeforetak

  Fysiske møter kan være problematiske i disse tider. Denne artikkelen omtaler hvilket handlingsrom samvirkeforetak har til å gjennomføre årsmøter uten personlig fremmøte.

 1. Artikkel

  Hva innebærer en konkurs?

  Hva innebærer en konkurs for selskapet, aksjonærene, styremedlemmer, de ansatte, kunder mv.? Les mer om dette her.

 2. Artikkel

  Begjæring om egen konkurs i aksjeselskap

  Selskaper kan komme i en situasjon hvor de er rettslig forpliktet til å begjære seg selv konkurs. Denne artikkelen skal ta for seg plikten for aksjeselskaper til å begjære seg selv konkurs, hvilken vurdering som må foretas og hvilket ansvar styremedlemmer har i en slik situasjon.

 3. Artikkel

  Konkurskarantene

  Konkurskarantene betyr at en person i en periode på to år ikke kan ha verv som styremedlem eller daglig leder i aksjeselskap, næringsdrivende stiftelser og en del andre selskapsformer. Forbudet gjelder også for "reelle" verv, det vil si at personen utøver slike verve uten å være formelt registrert i Foretaksregisteret.

 4. Webinarer om styrearbeid

  NHO Gründer og Eurojuris Norge har sammen laget webinarer om styrearbeid. Her kan du se følgende opptak: 1) Styret som ressurs – sammensetning, ansvar og honorering 2) Styrets erstatnings- og straffansvar

 5. Artikkel

  Hvordan sikre bedriften best mulig mot konkurs?

  Webinar for NHOs medlemmer med advokater fra Eurojuris Norge.