Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Selskapsrett, styrearbeid og konkurs

Her finner du informasjon om styrearbeid, gjennomføring av generalforsamlinger, krav til virksomheters åpenhet og konkurs.

Dilemmasamling om menneskerettigheter, arbeidslivsrettigheter og korrupsjon

Hva gjør du når du oppdager barnearbeid hos din leverandør? Hvordan går du frem når du som innkjøper for en matvareimportør oppdager tvangsarbeid hos produsenten? Hvordan håndterer du bestikkelser og nære familiekoblinger ved tildeling av kontrakter? Hvilke trinn i aktsomhetsvurderinger er viktig for å fange opp risiko for brudd på menneskerettigheter? Hvilke retningslinjer bør selskapet ha på plass for å være i tråd med OECDs retningslinjer? Hvordan beskytter du din virksomhet mot korrupsjon? Dilemmasamlingen inneholder problemstillinger basert på reelle eksempler knyttet til menneskerettigheter, arbeidslivsrettigheter og korrupsjon.

For kursdeltaker For kursleder (kun for medlemmer)

Over streken?

En guide til bedrifters retningslinjer og praksis for gaver, bevertning og betaling av andre utgifter for personer som ikke er ansatt i bedriften.

Last ned guiden

Rekonstruksjon, gjeldsforhandling og konkurs

  1. Rekonstruksjon og gjeldsforhandling

    Frem til og med 30. juni 2025 gjelder en midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av korona (covid-19). Loven skal bidra til å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale forhold er lønnsomme, i større grad kan reddes, og arbeidsplasser og verdier sikres. Nedenfor finner du svar på en rekke spørsmål om rekonstruksjon og gjeldsforhandling.

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome
  • On your computer, open Chrome.
  • Go to a webpage written in another language.
  • At the top, click Translate.
  • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions