Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Regler om kjønnssammensetning i styrer

Fire personer i et styrerom.

Fra 1. januar 2024 gjelder det krav om kjønnssammensetning i styrer i en del foretak. Les mer om de nye kravene og hvilke foretak som omfattes, i denne artikkelen.

Hvilke foretak gjelder reglene for?

I første omgang er det foretak med mer enn 100 mill. kroner i samlede drifts- og finansinntekter i regnskapsåret 2023 som må være oppmerksomme på de nye reglene. For foretak som allerede før 2024 var underlagt kjønnskrav, er kravene i hovedsak de samme.

Merk denne artikkelen gjelder ikke stiftelser, se egen artikkel om dem

Stortinget vedtok lovendringene 12. desember 2023. Reglene blir innført trinnvis frem til 2028, se nedenfor og denne forskriften.

For en del foretak var det kjønnskrav til styret også før 2024: Allmennaksjeselskaper (ASA), større samvirkeforetak (SA), større boligbyggelag (BBL) – og noen aksjeselskaper (AS) kontrollert av det offentlige. Det gjelder fortsatt kjønnskrav til disse foretakene, men kravene er noe endret.

Fra 1. januar 2024 gjelder det regler for aksjeselskaper (AS) uavhengig av eierskap. Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og flere samvirkeforetak og boligbyggelag enn før, er omfattet. Reglene gjelder ikke for foreninger eller for utenlandske foretak.

Det gjelder ikke noen særlige regler for selskaper som er morselskap i konsern. Tersklene gjelder separat for hvert foretak.

Hvilke krav som gjelder, er avhengig av foretaksform, størrelse på inntekter, antall styremedlemmer og antall ansatte. Det er også litt ulike regler for styrerepresentanter som velges av generalforsamlingen/årsmøtet og dem som velges av de ansatte. Tersklene som gjelder inntekter og ansatte, vil bli senket årlig, se nedenfor.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"