Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Innhold

 1. Varsling og varslere
 2. Hvem kan varsle?
 3. Hva er det adgang til å varsle om?
 4. Fremgangsmåte ved varsling
 5. Arbeidsgivers aktivitetsplikt
 6. Vern mot gjengjeldelse
 7. Plikt til å tilrettelegge for varsling
 8. Konfidensiell og anonym varsling
 9. Hva gjør jeg med varsleren i min bedrift?
 10. Aktuelle rettskilder

Varsling og varslere

Slik går du frem for å sikre at din bedrift tilrettelegger for varsling.

Arbeidstakere og innleide har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten (arbeidsmiljølovens § 2 A-1 (1)), så lenge dette ikke er i strid med annen lov, f.eks. om taushetsplikt. Varsling er både lovlig og ønsket. 

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov eller med etiske normer, f.eks. korrupsjon, eller annen økonomisk kriminalitet, fare for personers liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø. Dette kan i mange tilfeller også utløse en varslingsplikt.

I denne veilederen viser vi hvordan du skal gå frem for å sikre at bedriften har gode varslingsrutiner. 

 

Innhold i veileder 
 • Hvem kan varsle?
 • Hva er det adgang til å varsle om?
 • Fremgangsmåte ved varsling
 • Arbeidsgivers aktivitetsplikt
 • Vern mot gjengjeldelse
 • Plikt til å tilrettelegge for varsling
 • Anonym varsling
 • Hva gjør jeg med varsleren i min bedrift?
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"