Innhold

Varsling og varslere

#205

Slik går du frem for å sikre at din bedrift tilrettelegger for varsling.

Arbeidstakere og innleide har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten (arbeidsmiljølovens § 2 A-1 (1)), så lenge dette ikke er i strid med annen lov, f.eks. om taushetsplikt. Varsling er både lovlig og ønsket. 

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov eller med etiske normer, f.eks. korrupsjon, eller annen økonomisk kriminalitet, fare for personers liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø. Dette kan i mange tilfeller også utløse en varslingsplikt.

I denne veilederen viser vi hvordan du skal gå frem for å sikre at bedriften har gode varslingsrutiner. 

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Logger du deg inn får du lese mer om:

  • Hva er det adgang til å varsle om?
  • Hva er "forsvarlig" varsling?
  • Hvem har bevisbyrden?
  • Vern mot gjengjeldelse
  • Plikt til å tilrettelegge for varsling
  • Anonym varsling
  • Hva gjør jeg med varsleren i min bedrift?

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"