Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Krav til opplæring av verneombud

En dame og en mann som sitter ved et bord.

Alle verneombud skal ha opplæring som gir god nok kompetanse til å gjøre en god HMS-jobb i bedriften.

Verneombud:
Arbeidsmiljølovens § 6-5 beskriver krav til opplæring av verneombud. Verneombudet skal ha den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte.

Hovedavtalen mellom LO og NHO har et eget vedlegg som omhandler innhold og omfang av denne opplæringen.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19 omtaler opplæringens varighet.

Både forskriften og hovedavtalen tar utgangspunkt i at opplæringens varighet skal være 40 timer, men at det kan avtales både kortere og lengre opplæring mellom partene i bransjen, så lenge det er forsvarlig ut fra en vurdering av forholdene ved bedriften. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at opplæringen gir verneombudet den kompetanse som er nødvendig for å gjøre en god HMS-jobb i bedriften.