Innhold

Krav til opplæring av verneombud

En dame og en mann som sitter ved et bord.

Alle verneombud skal ha opplæring som gir god nok kompetanse til å gjøre en god HMS-jobb i bedriften.

Verneombud:
Arbeidsmiljølovens § 6-5 beskriver krav til opplæring av verneombud. Verneombudet skal ha den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte.

Hovedavtalen mellom LO og NHO har et eget vedlegg som omhandler innhold og omfang av denne opplæringen.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19 omtaler opplæringens varighet.

Både forskriften og hovedavtalen tar utgangspunkt i at opplæringens varighet skal være 40 timer, men at det kan avtales både kortere og lengre opplæring mellom partene i bransjen, så lenge det er forsvarlig ut fra en vurdering av forholdene ved bedriften. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at opplæringen gir verneombudet den kompetanse som er nødvendig for å gjøre en god HMS-jobb i bedriften.