Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Sertifisert opplæring og personlig sertifikat

Kran. Foto.

For noen typer av arbeidsutstyr er det krav om opplæring fra sertifisert instruktør eller også et eget, personlig sertifikat.

Arbeidsutstyr med krav om sertifisert opplæring:

 • Bro- og traverskran, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse
 • Tårnkran
 • Mobilkran
 • Portalkran
 • Kran med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger
 • Løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen (truck)
 • Masseforflyttingsmaskin med større effekt enn 15 kW (20,4 hk) (anleggsmaskin)

Dersom det er behov for slik opplæring, ta kontakt med sertifisert instruktør, og oppbevar kopi av kompetansebevis i HMS-systemet som dokumentasjon på gjennomført opplæring.

 Sertifisert opplæring: Ekstern sertifikatutsteder

Denne listen er eksempler, og ikke utfyllende.

 • Varme arbeider
 • Arbeid med fluor-gasser
 • Arbeid i høyden/ stillaser
 • Arbeid under vann/Dykkebevis
 • Bruk av maskiner/utstyr
 • Diverse førerkort
 • Andre typer av sertifikater/ kompetansebevis

Opplæring gjennomføres hos sertifisert tilbyder, oppbevar kopi av sertifikater i HMS-systemet.

Unntak:

Demonstrasjon og prøving i forbindelse med reparasjon er unntatt fra kravet om dokumentert opplæring.