Innhold

Krav til opplæring av AMU-medlemmer

Artikkel

Mennesker rundt møtebord. Foto.

Fotograf: Photo by: Aksel Jermstad

Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal ha samme opplæring som verneombudet.

AMU-medlemmer: Arbeidsmiljølovens § 7-4 slår fast at opplæringskrav  for verneombud også gjelder for AMU-medlemmer. Det innebærer at også medlemmer i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) skal ha 40 timers opplæring, og som regel kan følge samme opplæring som verneombudet. Det innebærer også at man her kan avtale kortere opplæring dersom bransjens forhold tilsier det.

Næringslivets skole tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø tilpasset verneombud og AMU-medlemmer. Kurset er utviklet i samarbeid med Fellesforbundet og tilsvarer ca 40 timer, men består av nettkurs, hjemmeoppgave og 2-dagers samling.