Innhold

Hvorfor HMS?

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. HMS-reglene handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø.

 1. Artikkel

  HMS lønner seg

  Ja, godt arbeidsmiljø ER god butikk! Kunnskap som har kommet fram de siste årene har vist at arbeidsmiljøtiltak kan være en investering hvis det gjøres på riktig måte.

 2. Artikkel

  Hvorfor HMS-arbeid?

  HMS-arbeid er lovpålagt i alle virksomheter, og således noe man "må" gjøre. Men fordelene med å arbeide systematisk med HMS er langt flere enn at man er lovlydig.

 3. Artikkel

  HMS-regelverk

  Det finne mye HMS-regelverk, og det varierer fra bransje til bransje hvilke krav man er omfattet av. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften er, sammen med Arbeidsmiljøforskriftene, de mest sentrale.

 4. Artikkel

  Kindereggeffekten

  Hva skal til for at arbeidsmiljøet skal fremme produktivitet? - Det er mange som tror de vet hva et godt arbeidsmiljø er.

Krav å merke seg

 1. Artikkel

  Ansvar for HMS hos underleverandør

  Flere bedrifter har avtaler med ulike underentreprenører som utfører arbeid på oppdrag fra dem. Hvilke krav stilles til bedriftene i forhold til HMS overfor disse entreprenørene?

 2. Artikkel

  Godkjent renholdsbedrift

  Det ble i 2012 innført godkjenningsordning for renholdsbedrifter. Det innebærer at alle som kjøper renholdstjenester er pålagt å kontrollere at renholdsbedriften er godkjent av Arbeidstilsynet.

 3. Artikkel

  Arbeid av barn og unge

  Når personer under 18 år skal benyttes i arbeid skal arbeidsgiver foreta en særskilt vurdering av den risikoen de kan utsettes for før arbeidet igangsettes.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt