Innhold

Hvorfor HMS?

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. HMS-reglene handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø.

 1. Hvorfor HMS-arbeid?

  Å jobbe godt med HMS gjør arbeidsplassen attraktiv både for ansatte og eventuell nyrekruttering.

 2. Godt arbeidsmiljø er god butikk

  Kunnskap som har kommet fram de siste årene har vist at arbeidsmiljøtiltak kan være en god investering hvis det gjøres på riktig måte.

 3. Regelverk

  Her får du en oppdatert oversikt over det mest sentrale HMS-regelverket slik som arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og arbeidsmiljøforskriftene. Det varierer fra bransje til bransje hvilke krav man er omfattet av.

 4. Hva skal til for at arbeidsmiljø skal fremme produktivitet?

  Arbeidsmiljø handler om mye mer enn trivsel. Du må se produksjonen og den enkeltes bidrag og behov i et integrert og helhetlig lys.

Krav å merke seg

 1. Ansvar for HMS hos underleverandør

  Flere bedrifter har avtaler med ulike underentreprenører som utfører arbeid på oppdrag fra dem. Hvilke krav stilles til bedriftene i forhold til HMS overfor disse entreprenørene?

 2. Godkjent renholdsbedrift

  Alle som kjøper renholdstjenester er pålagt å kontrollere at renholdsbedriften er godkjent av Arbeidstilsynet.

 3. Arbeid av ungdom

  Når barn under 18 år skal benyttes i arbeid skal arbeidsgiver foreta en særskilt vurdering av den risikoen de kan utsettes for før arbeidet igangsettes.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt