Innhold

Hvorfor HMS?

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. HMS-reglene handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø.

 1. HMS lønner seg

  Ja, godt arbeidsmiljø ER god butikk! Kunnskap som har kommet fram de siste årene har vist at arbeidsmiljøtiltak kan være en investering hvis det gjøres på riktig måte.

 2. Hvorfor HMS-arbeid?

  HMS-arbeid er lovpålagt i alle virksomheter, og således noe man "må" gjøre. Men fordelene med å arbeide systematisk med HMS er langt flere enn at man er lovlydig.

 3. HMS-regelverk

  Her får du oversikt over det mest sentrale HMS-regelverket slik som arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og arbeidsmiljøforskriftene. Det varierer fra bransje til bransje hvilke krav man er omfattet av.

 4. Kindereggeffekten

  Hva skal til for at arbeidsmiljøet skal fremme produktivitet? - Det er mange som tror de vet hva et godt arbeidsmiljø er.

Krav å merke seg

 1. Ansvar for HMS hos underleverandør

  Flere bedrifter har avtaler med ulike underentreprenører som utfører arbeid på oppdrag fra dem. Hvilke krav stilles til bedriftene i forhold til HMS overfor disse entreprenørene?

 2. Godkjent renholdsbedrift

  Det ble i 2012 innført godkjenningsordning for renholdsbedrifter. Det innebærer at alle som kjøper renholdstjenester er pålagt å kontrollere at renholdsbedriften er godkjent av Arbeidstilsynet.

 3. Arbeid av barn og unge

  Når personer under 18 år skal benyttes i arbeid skal arbeidsgiver foreta en særskilt vurdering av den risikoen de kan utsettes for før arbeidet igangsettes.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt