Innhold

Veileder for oppfølging av medarbeidere som arbeider på hjemmekontor

Mann forran pc

Når mange arbeider fra hjemmekontor krever det mer av leder å gi god oppfølging

I denne veilederen gir vi tips og råd til virksomheter og ledere for å sikre best mulig oppfølging av medarbeidere som arbeider fra hjemmekontor.

Mange arbeider hjemmefra, og flere steder er hjemmekontor hovedregelen på ubestemt tid. Det betyr at det fortsatt kreves en ekstra innsats både fra ledere og medarbeidere for å få arbeidshverdagen til å fungere. 

Denne veilederen vil oppdateres i tråd med myndighetenes råd. NHO råder virksomheter til å følge myndighetenes gjeldende anbefalinger, og arbeider kontinuerlig med å omsette disse rådene til praktiske løsninger for virksomhetene.

Merk at det også i flere kommuner foreligger forskrifter som regulerer bruk av hjemmekontor i Korona-tiden. Noen kommuner pålegger arbeidsgivere å sørge for at ansatte skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Gjeldende råd fra myndighetene oppdatert 5. november: 
Det er ikke innført nye, nasjonale retningslinjer om bruk av hjemmekontor siden 7. august. 

Men påbud om hjemmekontor er et aktuelt virkemiddel som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk kan / har innført. Det kan i perioder derfor være mange lokale forskrifter med påbud om bruk av hjemmekontor. Det er derfor viktig å sette seg inn i regionalt og lokalt regelverk i tillegg til de nasjonale retningslinjene.

For arbeidsplassen gjelder fortsatt nasjonale råd fra myndighetene pr 7. august, i tillegg til evt lokalt regelverk:

"Arbeidsgiver bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. Arbeidsgivere oppfordres til å tilrettelegge for at halvparten så mange bruker kollektivtransport i rushtiden. Regjeringen oppfordrer i den sammenheng alle som har mulighet til å gå eller sykle til jobb, og det oppfordres også til å bruke hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid når det lar seg gjøre."

 Se også veileder om smittevern på kontor.

Lederprinsipper som gir grunnlag for et godt arbeidsmiljø:

Et forsvarlig arbeidsmiljø er viktig for den enkelte medarbeiders helse, og mulighet til å levere produktivitet og kvalitet i det daglige arbeidet. Dette har direkte påvirkning på bedriftens lønnsomhet og konkurranseevne. Klok og tilpasset oppfølging av de ulike medarbeiderne sikrer god drift og bidrar samtidig til å avdekke eventuelle arbeidsmiljømessige utfordringer, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

1. Avklar forventninger
2. Støttende lederskap
3. Forutsigbarhet
4. Tillit 

For å lese mer om disse punktene, arbeidsmiljøfaktorer som blir forsterket under koronapandemien, samt tiltak for et godt og produktivt arbeidsmiljø med mange på hjemmekontor må du være innlogget i Arbinn.

Klikk på Les mer for å se hele veilederen.