Innhold

Veileder for oppfølging av medarbeidere som arbeider på hjemmekontor

Mann forran pc

Når ansatte arbeider helt eller delvis fra hjemmekontor krever det mer av leder å gi god oppfølging

I denne veilederen gir vi tips og råd til virksomheter og ledere for å sikre best mulig oppfølging av medarbeidere som arbeider fra hjemmekontor.

Mange vil fortsatt arbeide delvis hjemmefra, selv om anbefaling om hjemmekontor er opphevet fra 25.09.2021. Det krever en annen tilnæring både fra ledere og medarbeidere for å få arbeidshverdagen til å fungere. 

Det kan også fortatt oppstå situasjoner med lokale pålegg om bruk av hjemmekontor. NHO råder virksomheter til å følge myndighetenes gjeldende anbefalinger, og arbeider kontinuerlig med å omsette disse rådene til praktiske løsninger for virksomhetene.

Nasjonal anbefaling

Etter regjeringens pressekonferanse 24.09.2021 gjelder følgende anbefalinger for arbeidslivet fra og med lørdag 25.09.2021 kl 16.00:

  • Restriksjoner oppheves (med noen unntak for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper).
  • Råd om å oppretthold god hånd- og hostehygiene.
  • Råd om å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer frem til negativt testsvar foreligger.
  • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
  • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
  • Isolasjon ved påvist smitte


Få en oversikt over nasjonale tiltak


Lokale reguleringer

Merk at det kan forekomme lokale reguleringer som er skiller seg fra de nasjonale, avhengig av smittesituasjon. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva som gjelder lokalt for deg i tillegg. 

Få en oversikt over lokale reguleringer her.

 

Lederprinsipper som gir grunnlag for et godt arbeidsmiljø:

Et forsvarlig arbeidsmiljø er viktig for den enkelte medarbeiders helse, og mulighet til å levere produktivitet og kvalitet i det daglige arbeidet. Dette har direkte påvirkning på bedriftens lønnsomhet og konkurranseevne. Klok og tilpasset oppfølging av de ulike medarbeiderne sikrer god drift og bidrar samtidig til å avdekke eventuelle arbeidsmiljømessige utfordringer, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

1. Avklar forventninger
2. Støttende lederskap
3. Forutsigbarhet
4. Tillit 

For å lese mer om disse punktene, arbeidsmiljøfaktorer som blir forsterket under koronapandemien, samt tiltak for et godt og produktivt arbeidsmiljø med mange på hjemmekontor må du være innlogget i Arbinn.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"