Innhold

Veileder for oppfølging av medarbeidere som arbeider på hjemmekontor

Mann forran pc

Når mange arbeider fra hjemmekontor krever det mer av leder å gi god oppfølging

I denne veilederen gir vi tips og råd til virksomheter og ledere for å sikre best mulig oppfølging av medarbeidere som arbeider fra hjemmekontor.

Mange arbeider hjemmefra, og Regjeringen anbefaler hjemmekontor for alle som har mulighet. Det betyr at det fortsatt kreves en ekstra innsats både fra ledere og medarbeidere for å få arbeidshverdagen til å fungere. 

Denne veilederen vil oppdateres i tråd med myndighetenes råd. NHO råder virksomheter til å følge myndighetenes gjeldende anbefalinger, og arbeider kontinuerlig med å omsette disse rådene til praktiske løsninger for virksomhetene.

Nasjonal anbefaling

Etter regjeringens pressekonferanse 18.06.2021 gjelder følgende anbefalinger for arbeidslivet:

  • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
  • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
  • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.
  • Generelle smitteverntiltak.
  • Det må være mulig å holde én meters avstand for alle.
  • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.


Få en oversikt over nasjonale tiltak


Kommunale reguleringer

Merk at enkelte kommuner kan ha andre og strengere reguleringer, som f.eks. et påbud om hjemmekontor i kommunen så langt det er praktisk mulig. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva som gjelder i din kommune i tillegg. 

Få en oversikt over kommunale reguleringer her.

 

Merk at det også i enkelte kommuner foreligger forskrifter som regulerer bruk av hjemmekontor i koronatiden. 

Se også veileder om smittevern på kontor.

Lederprinsipper som gir grunnlag for et godt arbeidsmiljø:

Et forsvarlig arbeidsmiljø er viktig for den enkelte medarbeiders helse, og mulighet til å levere produktivitet og kvalitet i det daglige arbeidet. Dette har direkte påvirkning på bedriftens lønnsomhet og konkurranseevne. Klok og tilpasset oppfølging av de ulike medarbeiderne sikrer god drift og bidrar samtidig til å avdekke eventuelle arbeidsmiljømessige utfordringer, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

1. Avklar forventninger
2. Støttende lederskap
3. Forutsigbarhet
4. Tillit 

For å lese mer om disse punktene, arbeidsmiljøfaktorer som blir forsterket under koronapandemien, samt tiltak for et godt og produktivt arbeidsmiljø med mange på hjemmekontor må du være innlogget i Arbinn.

Klikk på Les mer for å se hele veilederen.