Innhold

Veileder for oppfølging av medarbeidere som arbeider på hjemmekontor

Mann forran pc

Når mange arbeider fra hjemmekontor krever det mer av leder å gi god oppfølging

I denne veilederen gir vi tips og råd til virksomheter og ledere for å sikre best mulig oppfølging av medarbeidere som arbeider fra hjemmekontor.

Samfunnet er i ferd med å åpne opp, men noen må fortsatt arbeide hjemmefra. Det betyr at det fortsatt kreves en ekstra innsats både fra ledere og medarbeidere for å få arbeidshverdagen til å fungere. 

Denne veilederen vil oppdateres i tråd med myndighetenes råd. NHO råder virksomheter til å følge myndighetenes gjeldende anbefalinger, og arbeider kontinuerlig med å omsette disse rådene til praktiske løsninger for virksomhetene.

Merk at det også i enkelte kommuner foreligger forskrifter som regulerer bruk av hjemmekontor i Korona-tiden. Noen kommuner pålegger arbeidsgivere å sørge for at ansatte skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Gjeldende råd fra myndighetene pr 7. mai: 

"Arbeidsgiver bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken."

Merk likevel at det av myndighetenes veileder fremkommer at: "hjemmekontor bør kun benyttes der tjenesten kvalitetsmessig kan opprettholdes ved hjelp av digitale løsninger."

Hensikten med myndighetenes tiltak er å redusere smittefare ved å redusere antallet mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig.

 Se også veileder om gjenåpning av kontor.

Lederprinsipper som gir grunnlag for et godt arbeidsmiljø:

Et forsvarlig arbeidsmiljø er viktig for den enkelte medarbeiders helse, og mulighet til å levere produktivitet og kvalitet i det daglige arbeidet. Dette har direkte påvirkning på bedriftens lønnsomhet og konkurranseevne. Klok og tilpasset oppfølging av de ulike medarbeiderne sikrer god drift og bidrar samtidig til å avdekke eventuelle arbeidsmiljømessige utfordringer, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

1. Avklar forventninger
2. Støttende lederskap
3. Forutsigbarhet
4. Tillit 

For å lese mer om disse punktene, arbeidsmiljøfaktorer som blir forsterket under koronapandemien, samt tiltak for et godt og produktivt arbeidsmiljø med mange på hjemmekontor må du være innlogget i Arbinn.

Klikk på Les mer for å se hele veilederen.