Innhold

Veileder for oppfølging av medarbeidere som arbeider på hjemmekontor

Mann forran pc

Når mange arbeider fra hjemmekontor krever det mer av leder å gi god oppfølging

I denne veilederen gir vi tips og råd til virksomheter og ledere for å sikre best mulig oppfølging av medarbeidere som arbeider fra hjemmekontor.

Samfunnet er i ferd med å åpne opp, men noen må fortsatt arbeide hjemmefra. Det betyr at det fortsatt kreves en ekstra innsats både fra ledere og medarbeidere for å få arbeidshverdagen til å fungere. 

Denne veilederen vil oppdateres i tråd med myndighetenes råd. NHO råder virksomheter til å følge myndighetenes gjeldende anbefalinger, og arbeider kontinuerlig med å omsette disse rådene til praktiske løsninger for virksomhetene.

Merk at det også i enkelte kommuner foreligger forskrifter som regulerer bruk av hjemmekontor i Korona-tiden. Noen kommuner pålegger arbeidsgivere å sørge for at ansatte skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Gjeldende råd fra myndighetene pr 7. august: "Arbeidsgiver bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden.

Arbeidsgivere oppfordres til å tilrettelegge for at halvparten så mange bruker kollektivtransport i rushtiden. Regjeringen oppfordrer i den sammenheng alle som har mulighet til å gå eller sykle til jobb , og det oppfordres også til å bruke hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid når det lar seg gjøre.

Hensikten er å redusere smittefare ved å redusere antallet mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig, slik at det blir trygt for dem som må ta bussen og banen i rushtiden.

Merk at det kan foreligge forskrifter og/eller retningslinjer som gjelder lokalt, og som også må hensyntas.

 Se også veileder om gjenåpning av kontor.

Lederprinsipper som gir grunnlag for et godt arbeidsmiljø:

Et forsvarlig arbeidsmiljø er viktig for den enkelte medarbeiders helse, og mulighet til å levere produktivitet og kvalitet i det daglige arbeidet. Dette har direkte påvirkning på bedriftens lønnsomhet og konkurranseevne. Klok og tilpasset oppfølging av de ulike medarbeiderne sikrer god drift og bidrar samtidig til å avdekke eventuelle arbeidsmiljømessige utfordringer, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

1. Avklar forventninger
2. Støttende lederskap
3. Forutsigbarhet
4. Tillit 

For å lese mer om disse punktene, arbeidsmiljøfaktorer som blir forsterket under koronapandemien, samt tiltak for et godt og produktivt arbeidsmiljø med mange på hjemmekontor må du være innlogget i Arbinn.

Klikk på Les mer for å se hele veilederen.