Innhold

Hva gjør jeg hvis jeg er bekymret for en ansatt?

Det kan oppstå bekymringer overfor en kollega eller en ansatt, og ofte er terskelen fra bekymring til handling høy for mange. Mange er redd for å ta feil, skape dårlig stemning eller ødelegge relasjonen.

Det kan være mange tegn på at noe er galt, men det er viktig å understreke at slike tegn ikke utelukkende betyr at det foreligger et rus- eller spillproblem. Det kan handle om andre ting som f.eks. en vanskelig livssituasjon, psykiske lidelser eller at man er i en nær relasjon til en med rus- eller spillproblem. Poenget er at man snakker med kollegaen sin for å vise at man ser at noe ikke er greit, og for å kunne bidra med hjelp.

Ved å utsette samtalen får kollegaen din enda flere muligheter til å utvikle et problem. «Den nødvendige samtalen» er leder sitt verktøy for å snakke med en ansatt på bakgrunn av en bekymring. 

Les mer om hvordan du går frem hos AKAN.