Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill

Problematisk bruk av rusmidler og spill blant de ansatte kan oppleves utfordrende for alle involverte parter. Det er lett å tenke at det er en privatsak, men når bruken går ut over arbeidsprestasjoner, kvalitet, fravær, arbeidsmiljø, sikkerhet eller omdømme er det ikke lenger privat. Som arbeidsgiver må du ta opp ting på et tidlig tidspunkt, da dette kan reversere en uheldig utvikling og hindre at problemet vokser. Her finner du noen tips og råd om hvordan du kan håndtere problematisk bruk på arbeidsplassen.

Spørsmål og svar

Trenger vi bevissthet rundt rusmiddelbruk i arbeidslivet?

Problematisk bruk av rusmidler og spill i arbeidslivet medfører både kostnader og utrygghet for arbeidsgivere og arbeidstakere. Alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet minst 1,1 mrdr. pr år, (Samfunnsøkonomisk analyse 2018). I tillegg påløper det ‘sosiale’ kostnader - konsekvenser av jobbrelatert alkoholbruk som går utover relasjoner og arbeidsmiljøet. Over 300.000 arbeidstakere har uteblitt fra sosiale arrangementer i jobbsammenheng på grunn av alkoholbruk, og 12 prosent har opplevd drikkepress, (FHI, 2019).

Å våge å snakke om konsekvensene for virksomheten kan bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet for ledere og ansatte, fremme godt arbeidsmiljø og ivareta virksomhetens omdømme. Temaet hører inn under det øvrige helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i tillegg til virksomhetens verdier, kultur og bærekrafts-arbeid.

Hva gjør jeg hvis jeg er bekymret for en ansatt?

Det kan oppstå bekymringer overfor en kollega eller en ansatt, og ofte er terskelen fra bekymring til handling høy for mange. Mange er redd for å ta feil, skape dårlig stemning eller ødelegge relasjonen.

Det kan være mange tegn på at noe er galt, men det er viktig å understreke at slike tegn ikke utelukkende betyr at det foreligger et problematisk bruk. Det kan handle om andre ting som f.eks. en vanskelig livssituasjon, psykiske lidelser eller at man er i en nær relasjon til en med et problem. Det viktigste er at man snakker med kollegaen sin for å vise at man ser at noe ikke er greit, og for å kunne bidra med hjelp.

Se Akans konkrete råd om hvordan forberede og gjennomføre samtalen.

Ønsker du veiledning er du velkommen til å ringe Akans veiledningstelefon 22 40 28 00.

Hvordan kan jeg hjelpe en medarbeider?

For å hjelpe en medarbeider kan du tilby en individuell Akan-avtale. Avtalen skal ta hensyn til både medarbeiderens og arbeidsgivers behov. Den gir arbeidsgiver mulighet til å følge opp medarbeiders arbeidsutførelse, fravær og atferd tett i perioden avtalen gjelder, samtidig som den ansatte får hjelp og behandling for sitt problem via fastlege, bedriftshelsetjeneste eller behandlingsklinikk. Leder skal ikke stille noen form for diagnose, men gjøre nødvendige tiltak og arbeidsmessige justeringer for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og omdømme.

Les mer om hvordan du går frem og hva en Akan-avtale kan utrette hos Akan.

Hvordan forebygge problematisk bruk?

Arbeidsplassen er en unik arena for forebygging av problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill. Her har vi mulighet til å fange opp endringer og følge opp medarbeidere over tid. Vi har rutiner, roller og ansvar som gjør det mulig å ta tak i problemer på et tidlig tidspunkt, og snu negativ utvikling. Dette forutsetter imidlertid kunnskap om hvordan arbeidsplassen enkelt kan forebygge og håndtere hendelser. Vi erfarer at virksomheter som arbeider systematisk med å forebygge, klarer å bygge en mer åpen og ivaretakende bedriftskultur.

Vi anbefaler alle virksomheter å formulere en policy som forankres hos ledelsen og de ansatte. En policy for rusmiddelbruk og spill beskriver virksomhetens rammer til bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill i arbeidstid, i jobbrelaterte situasjoner utenfor ordinær arbeidstid og bruk på fritid som får negative konsekvenser for jobben. En diskusjon mellom ledelse og ansatte får frem nyanser og dilemmaer som kan resultere i en tydelig holdning som formuleres i en egen policy som et supplement til, eller som en del av det øvrige arbeidsreglement. Start med å stille dere spørsmålet: Hvordan vil vi ha det hos oss?

Du finner mer informasjon om kjøreregler for ruspolicy på Akan sine hjemmesider.

Kan jeg kreve testing av en ansatt ved mistanke om rus?

I norsk lovgivning står ansattes personvern høyt, og arbeidsgivers anledning til å forlange rusmiddeltesting av ansatte er svært begrenset. Rusmiddeltesting som kontrolltiltak er beskrevet i arbeidsmiljølovens kapittel 9, og krever hjemmel i lov for å kunne gjennomføres i en virksomhet. Rusmiddeltester som del av et behandlingsopplegg kan gjennomføres dersom begge parter er enige om det. 

Hovedprinsippet er at det skal etableres et avtalt regime for testing. For noen yrkesgrupper med pliktmessig avhold er det egne forskrifter om prøvetaking.

Det er viktig å sette seg godt inn i regelverk og rammer før man vurderer slik testing.

Du kan lese mer om rusmiddeltesting på Akan.

Se også Arbinn om innføring av kontrolltiltak.

Hva gjør jeg når pengespill går ut over jobben?

Når det gjelder virksomhetens oppfølging av en ansatt med et pengespillproblem, vil en individuell Akan-avtale fungere godt. Dette vil være et tilbud om støtte fra virksomheten som kan tilpasses den enkelte.

En medarbeider med pengespillproblem har behov for hjelp til å få økonomien på rett spor. Tiltak som hjelp til å refinansiere eller å søke gjeldssanering kan være viktig å få på plass før, eller parallelt med behandling. Arbeidsplassen kan hjelpe den ansatte med å lage automatiske trekk fra lønnen slik at nødvendige utgifter som strøm, husleie m.m. blir betalt. Eventuelt kan økonomisk rådgiver fra NAV eller bank kobles inn. Bedriftshelsetjeneste eller fastlege kan henvise til behandling, og det finnes i dag dyktige fagmiljøer som jobber med ulike behandlingsformer av pengespillavhengighet.

Hva gjør jeg når ansatte spiller så mye at det får negative konsekvenser på jobb?

  • Er du bekymret for en medarbeiders dataspillvaner; vær nysgjerrig og gå i dialog med han eller henne så tidlig som mulig. Snakk med og følg opp din medarbeider på vanlig måte
  • Innhent mer kunnskap og skap en felles forståelse for gaming
  • Gi nødvendig støtte og motiver til å søke hjelp om spillingen får negative konsekvenser for jobb, privatliv eller helse
  • Voksne med dataspillerfaring på arbeidsplassen kan være gode rollemodeller og en ressurs i dialogen med yngre arbeidstakere som spille

Hva gjelder for små og mellomstore bedrifter?

Alle virksomheter vil ha utbytte av å jobbe forebyggende for å forhindre at noen utvikler problematisk bruk. I en mindre bedrift blir man nesten som en familie, noe som kan gjøre at man kan vegre seg for å handle. Akan-modellen er fleksibel og passer like godt i små og mellomstore bedrifter som i store virksomheter.

Hvor finner jeg verktøy eller kan lære mer som arbeidsgiver i arbeidet med problematisk bruk?

Hos Akan kan du finne et bredt utvalg av verktøy, brosjyrer og maler som hjelper deg å håndtere spørsmål rundt rus og avhengighet. Du finner opplegg, spill, skuespill, informasjon og mye mer. Akan har også informasjon om forskjellige typer avhengighet, blant annet alkohol, narkotika, legemidler, pengespill, dataspill, og annet.

Du finner alt dette hos Akan.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt