Innhold

Rus og avhengighet

Rus og avhengighet blant de ansatte kan oppleves vanskelig for alle involverte parter. Det er lett å tenke at det er en privatsak, men rus og avhengighetsproblematikk er ikke lenger privat når det går ut over arbeidsprestasjoner, kvalitet, fravær, arbeidsmiljø, sikkerhet eller omdømme. Som arbeidsgiver er det lurt å ta opp ting på et tidlig tidspunkt, og her finner du noen tips og råd om hvordan du kan forholde deg til avhengighetsproblematikk når det berører arbeidsplassen.

#205

Spørsmål og svar om rus og avhengighet

Trenger vi en bevissthet rundt rusmiddelbruk?

Rusmiddelpolicy/kjøreregler skaper forutsigbarhet og danner et godt grunnlag for det rusforebyggende arbeidet i bedriften. Hensikten er å skape trygghet og forutsigbarhet for ledere og ansatte, fremme godt arbeidsmiljø og ivareta virksomhetens omdømme. 

Les mer hos AKAN.

Hva gjør jeg hvis jeg er bekymret for en ansatt?

Det kan oppstå bekymringer overfor en kollega eller en ansatt, og ofte er terskelen fra bekymring til handling høy for mange. Mange er redd for å ta feil, skape dårlig stemning eller ødelegge relasjonen.

Det kan være mange tegn på at noe er galt, men det er viktig å understreke at slike tegn ikke utelukkende betyr at det foreligger et rus- eller spillproblem. Det kan handle om andre ting som f.eks. en vanskelig livssituasjon, psykiske lidelser eller at man er i en nær relasjon til en med rus- eller spillproblem. Poenget er at man snakker med kollegaen sin for å vise at man ser at noe ikke er greit, og for å kunne bidra med hjelp.

Ved å utsette samtalen får kollegaen din enda flere muligheter til å utvikle et problem. «Den nødvendige samtalen» er leder sitt verktøy for å snakke med en ansatt på bakgrunn av en bekymring. 

Les mer om hvordan du går frem hos AKAN.

Hvordan følger jeg opp en ansatt som sliter?

Du kan inngå en AKAN-avtale. Avtalen gir arbeidsgiver mulighet til å følge opp vedkommendes arbeidsutførelse, fravær og atferd tett i perioden avtalen gjelder for. Samtidig får den ansatte mulighet til å korrigere en uønsket utvikling med tett oppfølging og støtte fra leder. Leder skal ikke stille noen form for diagnose, men gjøre nødvendige tiltak og arbeidsmessige justeringer for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og omdømme.

Les mer om hvordan du går frem og hva en AKAN-avtale kan utrette hos AKAN.

Kan jeg kreve testing av en ansatt ved mistanke om rus?

I norsk lovgivning står ansattes personvern høyt, og arbeidsgivers anledning til å forlange rusmiddeltesting av ansatte er svært begrenset. Rusmiddeltesting som kontrolltiltak er beskrevet i arbeidsmiljølovens kapittel 9, og krever hjemmel i lov for å kunne gjennomføres i en virksomhet. Rusmiddeltester som del av et behandlingsopplegg kan gjennomføres dersom begge parter er enige om det. 

Hovedprinsippet er at det skal etableres et avtalt regime for testing. For noen yrkesgrupper med pliktmessig avhold er det egne forskrifter om prøvetaking.

Det er viktig å sette seg godt inn i regelverk og rammer før man vurderer slik testing.

Du kan lese mer om rusmiddeltesting på Akan.

Se også Arbinn om innføring av kontrolltiltak.

Hva gjør jeg når pengespill går ut over jobben?

Pengespillavhengighet er en diagnose som kan gi store konsekvenser både for den det gjelder og for vedkommendes jobbprestasjoner. Arbeidsplassen kan være en viktig arena for tidligere å oppdage pengespillavhengighet. 

Arbeidsplassen kan også være en viktig medspiller for å rydde opp i økonomiske forhold, for eksempel ved å lage avtaler om trekk i lønn mv. der det er nødvendig.

Se mer om pengespill og behandling hos Akan.

 

Hva gjør jeg når dataspill-avhengighet påvirker jobben?

Dataspill er ikke klassifisert som en avhengighet i diagnosesystemet, men mange arbeidsplasser opplever bekymring for medarbeidere som spiller så mye på fritiden at det går utover arbeidsutførelsen. Økt kunnskap og åpenhet om temaet kan bidra til at problematisk spillaktivitet oppdages på et tidlig tidspunkt.

Som arbeidsgiver må du ta tak i problemet når en ansatt ikke lengre presterer på jobb. Jo tidligere man tar opp utfordringer med en ansatte, jo større mulighet er det for å finne en løsning.

Du kan få råd om dataspillavhengighet hos Akan.

Bedriften min er liten eller mellomstor, er det noe spesielt jeg bør tenke på?

Alle virksomheter vil ha utbytte av å jobbe rusforebyggende. I en mindre bedrift blir man nesten som en familie, noe som kan gjøre at man kan vegre seg for å handle. Akan-modellen er fleksibel og passer like godt i små og mellomstore bedrifter som i store virksomheter. 

Les mer om AKAN-modellen hos akan.no.

Hvor finner jeg verktøy som hjelper arbeidsgiver i arbeidet med rus og avhengighet?

Hos AKAN kan du finne et bredt utvalg av verktøy, brosjyrer og maler som hjelper deg å håndtere spørsmål rundt rus og avhengighet. Du finner opplegg, spill, skuespill, informasjon og mye mer.

Du finner alt dette hos AKAN.

Hvor kan jeg lære mer om rus og avhengighet?

Akan har informasjon om forskjellige typer avhengighet, blant annet alkohol, narkotika, medikamenter, pengespill, dataspill, og annet.  

Les om dette hos Akan.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt