Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Basisprogrammet i ledelse - på engelsk

Vi har oversatt de fem filmene som inngår i kurset til engelsk. Du finner også kursmateriellet på engelsk. Følg ellers de vanlige instruksene for kurset.

Om de engelske versjonene

Stemmen og lyden i filmene er fremdeles på norsk, men plakatene og teksten i filmen er på engelsk. I tillegg har vi lagt inn engelske undertekster. For å skru på undertekstene, trykker du på symbolet hvor det står "CC" og velger engelsk, slik:

subtitles.png

Film 1: Å ta lederrollen

Film 2: Kommunikasjon som lederverktøy

På engelsk har vi kalt denne "Communication as a leadership tool". Her kan du se den engelske versjonen av filmen som hører til samling 2

Film 3: Arbeidsmiljø, trygg kultur og veiledning

På engelsk har vi kalt denne "Working environment, cooperation and coaching". Her kan du se den engelske versjonen av filmen som hører til samling 3

Film 4: Å stå stødig i krevende situasjoner

På engelsk har vi kalt denne "Standing firm in challening situations". Her kan du se den engelske versjonen av filmen som hører til samling 4

Film 5: Gode medarbeiderdialoger og konflikthåndtering

På engelsk har vi kalt denne "Effective dialogue with subordinates and conflict resolution". Her kan du se den engelske versjonen av filmen som hører til samling 5

Filer til bruk i kursopplegget

Overordnet
Til den enkelte workshop
Til deltakerne etter gjennomført kurs