Innhold

Livsfasepolitikk og seniorpolitikk

Far og sønn snekrer. Foto.

En livsfaseorientert personalpolitikk er tilpasset de behovene som den enkelte medarbeider har i de forskjellige fasene av yrkeslivet. Behovene kan være knyttet til jobb, familie, fritid og livssituasjon for øvrig.

Seniorpolitikk i arbeidslivet bygger på en grunnholdning om at seniorer er en ressurs med verdifull kompetanse som arbeidslivet trenger, og at mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele yrkeslivet. Seniorpolitikk er således en naturlig del av en virksomhets personalpolitikk. Vi mener det ikke er behov for å lage en egen seniorpolitikk, da en god livsfasepolitikk vil fange opp seniorperspektivet.

Det er to viktige grunner til å tenke på livsfasepolitikk i bedriften:

  1. Kompetanse: Unngå sårbarhet for at mye kompetanse forsvinner samtidig, (f.eks. hvis nøkkelmedarbeidere går av med pensjon eller blir gravide/går ut i barselspermisjon)
  2. Trivsel/Arbeidsmiljø: Å legge til rette avhengig av livsfase er et lovkrav. Slik tilrettelegging vil også kunne bidra til et godt arbeidsmiljø ved at ansatte opplever at de blir tatt hensyn til. Slik tilrettelegging vil altså gavne både bedriften og de ansatte.     

Forhold det kan være lurt å tenke over

  • Ansattes kompetanse i forhold til bedriftens behov
  • Hvilke ansatte som trenger påfyll av kompetanse for å fylle bedriftens behov også i årene fremover
  • Hva den enkelte tenker om sin karriere og fremtid i bedriften sett i forholdt til hva du ser som bedriftens behov
  • Dersom det er personer du ønsker at skal fortsette i jobb, men som selv ikke ønsker det: hva kan du gjøre for å bidra til at disse står lengre i jobb?