Innhold

Skjema for medarbeidersamtale alternativ 3/Alternative form for use in appraisal interview example 3

Alternativt skjema for medarbeidersamtale

Et alternativ til et omfattende skjema med mange temaer, er å basere seg på noen enkle stikkord for forberedelse og gjennomføring av medarbeidersamtale. I denne tilnærmingen prioriteres tiden på de områdene hvor medarbeideren er minst fornøyd i forhold til egne ønsker og forventninger (alternativ 1), eller der det er størst avvik mellom leders- og medarbeiders vurdering (alternativ 2). Temaene i skjemaene må tilpasses det man ønsker fokus på i bedriften.