Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Tips til ledere som skal ha sluttsamtaler med medarbeidere

Ung kvinne som oppmerksomt hører på en mann som snakker.

Foto: SDI Productions iStock

I denne artikkelen får ledere tips til spørsmål de kan stille i sluttsamtaler med sine medarbeidere.

Det er mye å lære av dem som slutter i jobben. Informasjonen fra en god sluttsamtale kan brukes både i rekrutteringsarbeidet og utviklingen av organisasjonen.

En sluttsamtale kan avdekke både styrker og svakheter i et selskap. Det kan brukes til å finne årsaker til uønsket turnover, og det kan tydeliggjøre sterke sider ved virksomheten, som igjen kan brukes i profilering og rekruttering. En medarbeider som snart skal slutte, eller nettopp har sluttet, kan lettere være åpen uten å være redd for konsekvensene.

En sluttsamtale bør være frivillig, og foretas ansikt til ansikt (alternativt på Teams). En fordel ved å gjennomføre samtalen fysisk er at du kan lese medarbeiderens kroppsspråk. Kroppsspråket kan si mye om hva medarbeideren tenker og føler. De fleste vil sette pris på denne sjansen til å komme med meninger og innspill, som det kanskje har vært vanskelig å formidle tidligere.

Samtalen kan også bidra til å øke bevisstheten om hva selskapet og du som leder gjør riktig. Den informasjonen kan du bruke til å styrke det beste ved organisasjonens kultur og arbeidsmåter. Det er lurt å stille åpne spørsmål for å få mest mulig informasjon. Spørsmål som bare gir ja- og nei-svar er det vanskeligere å få noe særlig ut av.

Her er noen forslag til åpne spørsmål du kan stille i en sluttsamtale:

  • Hva har vært bra med å jobbe her, og hva kan vi bli flinkere til?
  • Hva er årsaken til at du velger å slutte?
  • Hvordan har det sosiale og det faglige miljøet vært?
  • Hva var årsaken til at du takket ja til en ny jobb? Hvilke endringer i arbeidssituasjonen gleder du deg til?
  • Hvordan vurderer du arbeidsforholdene hos oss?
  • Hvordan har du opplevd samarbeidet og kommunikasjonen hos oss?
  • Hvordan har samsvaret vært mellom de oppgavene du ble forespeilet og oppgavene du faktisk fikk her hos oss?
  • Hvordan har du opplevd samarbeidet mellom avdelingene?
  • Hvordan har mulighetene for egen karriere- og utviklingsmulighet vært, slik du ser det?
  • Er det noe mer du mener det er viktig å få fram?