Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Kontinuitetsplanlegging, veileder

To kvinner sitter ved et møtebord og snakker

DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) har utarbeidet en veileder som gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde produksjonen av varer og tjenester ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten.

Den primære målgruppen for veilederen er virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, men også andre offentlige, private og frivillige virksomheter og organisasjoner vil kunne ha nytte av den.

Last ned:

Veileder i kontiniutetsplanlegging - opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær (dsb.no)

DSB har også utviklet en mal med råd til virksomheter som skal evaluere håndteringen av covid-19. Malen fremhever temaer og problemstillinger DSB mener er viktig å belyse.

Last ned mal:

Mal med råd for evaluering av covid-19-håndteringen (dsb.no)