Innhold

Hva menes med samordning av beredskap?

Virksomheter som holder til i konsentrerte næringsområder, skal samordne seg og ha en helhetlig plan for helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringene.

Kravet er hjemlet i Internkontrollforskriften, hvor det står at virksomheter som ligger tett sammen, skal avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder. Et enkelt skjema for samordning kan lastes ned fra Arbeidstilsynets nettsider.