Innhold

Hvordan skal vi organisere et industrivern?

Alle som er industrivernpliktige skal rapportere inn til NSO en gang pr. år.

Man må opprette en Beredskapsplan med oversikt over ansvarlige og kompetanse mm. Veiledning til Forskrift om Industrivern gir en veldig grei fremstilling av de forskjellige stegene, og hvordan man bør organisere beredskapen.